Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Fra Cimbrernes og Vendelboernes Domæne

Vinterskydning

Så er der fuld gang i vinterskydningen, det er som tidligere i skydekælderen under Gl. Lindholm Skole, anden og fjerde onsdag, med start i oktober, så gode soldaterkammerater, mød talstærkt op.

Fugleskydning
Bedre sent end aldrig, men det skulle være ganske vist, her er resultaterne fra årets fugleskydning, som blev afholdt i kælderen Gl. Lindholm skole søndag d.4. august, der var et pænt fremmøde 25, skytter en god dag, men her er resultaterne.

Næbet: Flemming Nielsen skud af 0046 Mads Borgstrøm
Halsen: Flemming Nielsen Skud af 0631 Bjarne Jensen
V. Vinge: Christen Pedersen skud af 0971 Børge Brohus
H. Vinge: Aage Andersen skud af 0876 Michell Brohus
V. Klo: Lone Pedersen skud af 0316 Hans Herdman
H. Klo: Svend Erik Sørensen skud af 025 Børge Kristensen
Halen: Lone Pedersen skud af 0011 Verner Pedersen
Brystpladen: Michael Andersen skud af Ove Christensen
Michael Andersen er skyttekonge
Fuglekongen bliver repræsenteret til generalforsamlingen tirsdag d. 4, marts 2014

Afholdte arrangementer
Flagdagen d.5. september 2013 Det blev igen i år en god dag, dagen startede ved soldatens sten, som er placeret ude ved Forsvars og Garnisons Museet, der var fremmødt 19 faner fra Soldaterforeninger, Politi og Beredskabs styrelsen, samt rigtig mange tilhører. Formanden for DsS. Aalborg Kjeld Christensen bød velkommen og takkede for det flotte fremmøde, dernæst var der tale af Garnisons kommandant Christian Mollerup Schmidt. og Tina French Nielsen,

Derefter var DSS vært med et glas vin og schips, som Paul Knudsen havde sponsoreret og arrangeret.

Turen gik så ind til byen for at deltage i festlighederne, med march gennem byen og festgudstjeneste i Budolfi kirke, dagen sluttede med reception i det gamle Rådhus, alt i alt en rigtig god dag.

Mogens Pedersen
Sekretær

Jule & Nytårshilsen

Aalborg afdeling ønsker hermed forretningsudvalget, lokalafdelingerne, samt afdelingens medlemmer med familie, en glædelig jul, samt et godt nytår. Tak for et godt samarbejde og fremmøde til vores forskellige aktiviteter. På afdelingens vegne.

Karl Erik Nørholt
Formand.

Aalborg
afdelingen

Stiftet 15. januar 1946

Formand:
Karl Erik Nørholt (MR)
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Telefon:
98 35 17 60
E-mail:
storemosehus@gmail.com


 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918