Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Fra Cimbrernes og Vendelboernes Domæne

Afholdte Arrangementer

Vinterskydning
Skydningen startede anden onsdag i oktober, der er skydning efterfølgende anden og fjerde onsdag i vintermånederne til og med april måned, hvor vi som vanligt har afslutning med præmie uddeling, mød talrigt op, der er pladser til alle, som har lyst til at skyde vi håber at flere medlemmer vil bruge dette tilbud til nogle gode aftener, sammen med gamle soldaterkammerater.

Kommende arrangementer

Generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag d. 3. marts 2015 Kl. 18:00 Sted er Marinestuen V. Fjordvej Aalborg

Husk at det er med damer, men mere om emnet i næste nummer af Prinsens.

Mogens Pedersen
Sekretær 

Aalborg afdeling ønsker hermed forretningsudvalget, lokalafdelingerne, samt afdelingens medlemmer med familie, en glædelig jul, samt et godt nytår. Tak for et godt samarbejde og fremmøde til vores forskellige aktiviteter. På afdelingens vegne.

Karl Erik Nørholt
Formand.

 

Aalborg
afdelingen

Stiftet 15. januar 1946

Formand:
Karl Erik Nørholt (MR)
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Telefon:
98 35 17 60
E-mail:
storemosehus@gmail.com


 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918