Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Fra Cimbrernes og Vendelboernes Domæne
Vinterskydning
Sig nærmer sig tiden hvor vinterskydningen igen starter, det er som tidligere i skydekælderen under Gl. Lindholm Skole, anden og fjerde onsdag, med start i oktober, så gode soldaterkammerater mød talstærkt op

Fugleskydning
Resultaterne kan desværre ikke komme med i dette blad da det skal indsendes til redaktøren lige inden skydningen skal foregå, men mere om skydningen i næste nummer af Prinsens.

Sommerudflugt
Lørdag den 30. august

Så er det igen Aalborg afd. Til at arrangere vores sommer tur, vi har rigtig lagt os i selen for at lave en rigtig god dag i Rebild Bakker, Vi mødes ved Rebild Vandrehjem Rebildvej 23, 9520 Skørping Kl.10:30. Når alle er samlet serveres der Brunch efter at maden er fortæret køres der til Tindbæk kalkmine Røde Møllevej 4, 9520 Skørping hvor vi skal være kl ca. 12.00 da er der rundvisning i minen med guide Martin Bjerring så vi kan få lidt opdatering, Guiden møder vi på p. pladsen ved kalkminerne, rundvisningen varer ca. en time, (husk en varm trøje,) Efter turen i minerne køres der til Spillemands- jagt- og skovbrugsmuseet der kan man på egen hånd gå rundt at kigge på tingene, der afsluttes med kaffe og kage samt underholdning i en halv time ved 2 Rebild Spillemænd.

Alt dette til den lave pris af Kr.150, pr person.

Tilmelding skal ske til jeres afdeling så jeg kan få en samlet tilmelding fra afdelingerne

Tilmelding: senest d. 22 august til Mogens Pedersen tlf. 20454845 eller e mail. mtp@turbopost.dk

Fortsat god sommer!

Sekretær
Mogens Pedersen

Der sker altid noget i Aalborg afd.

Aalborg din aktive afdeling.

Aalborg
afdelingen

Stiftet 15. januar 1946

Formand:
Karl Erik Nørholt (MR)
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Telefon:
98 35 17 60
E-mail:
storemosehus@gmail.com


 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918