Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Fra Cimbrernes og Vendelboernes Domæne

Afholdte Arrangementer

Vinterskydning
Skydningen startede anden onsdag i oktober, der er skydning efterfølgende anden og fjerde onsdag i vintermånederne til og med april måned, hvor vi som vanligt har afslutning med præmie uddeling, mød talrigt op, der er pladser til alle, som har lyst til at skyde vi håber at flere medlemmer vil bruge dette tilbud til nogle gode aftener, sammen med gamle soldaterkammerater.

Kommende arrangementer
Prinsens Livregiments Soldaterforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 18:00 i ”Marinestuen.” Vester Fjordvej 79, 9000 Aalborg. Med samlever.

Efter generalforsamlingen, arrangeres en buffet, lig med sidste år, som vi syntes var en stor succes, som skal gentages, dermed håber vi at vore medlemmer vil tage samleveren med til en hyggelig aften, damerne må så passe sig selv, medens mændene afholder generalforsamlingen, det tager normalt ca. 10 min. (Så længe kan de vel tie!) Husk så at invitere damen med.

Af hensyn til spisning er tilmelding nødvendig, Senest onsdag den 22. februar. Til Mogens Pedersen tlf. 98 98 19 86. mobil 20 45 48 45 eller e-mail. mtp@turbopost.dk
Dagsorden.
Valg af Dirigent

Formanden aflægger beretning

Kassereren aflægger regnskab

Indkomne forslag / kontingent

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Frank Andersen, Aakjær Skov og Bent Ingolf Johansen

Valg af 2 Suppleanter Lars Kjeldgaard og Tage Hvid

Valg af 2 Revisiorer Frank Andersen og Bent Madsen

Valg af Fanebærer Mogens Pedersen og Heintje Nielsen

Valg af 1. Medlem til repræsentantskabet. Aakjær Skov

Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. februar.

DSS skydning
DSS Aalborg afholder fællesskydning lørdag d. 21. marts 2015 kl.10:00 på Lindholm Gl. Skole

PLS. Aalborg afd. / Bestyrelsen

Der sker altid noget i Aalborg afd.
 

Mogens Pedersen

Sekretær

Aalborg
afdelingen

Stiftet 15. januar 1946

Formand:
Karl Erik Nørholt (MR)
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Telefon:
98 35 17 60
E-mail:
storemosehus@gmail.com


 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918