Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Fra Cimbrernes og Vendelboernes Domæne

Vinterskydning
Vinterskydningen er i fuld gang anden og fjerde onsdag i vintermånederne, for dem som måske ikke ved det. er det på Gl. Lindholm skole under svømmehallen, vel mødt.
Generalforsamling


Formanden overrækker kæden som fuglekonge til Erik Sigsgaard.

Generalforsamlingen afholdtes tirsdag d. 3. marts på Marinestuen V. Fjordvej 78. 9000 Aalborg.
Der var fremmødt 19. medlemmer, nogle med Damer. vores konstituerede Landsformand Kurt Mosgaard samt Vicelandsformand Peder Korshøj var inviteret med på en lytter. Formand Karl Erik Nørholt bød velkommen, derefter blev fanen ført ind af Heintje Nielsen.

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, forslag Bent Ingolf Johansen og han blev valgt.
Næste punkt var formandens beretning, hvor han kom ind på forskellige punkter bl.a. at vi ikke kan finde en revisor uden for bestyrelsen, der er en revisor en uden for bestyrelsen, Aalborg afd. har 117 medlemmer, en tilbagegang på 8. Der er afholdt 3 bestyrelsesmøder, på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne. Formanden har deltaget i møder i DSL regi, Repræsentantskabsmøder, Formandsmøder og Nytårsfrokost samt diverse møder i Viborg.
Fanen er blevet luftet 9. gange i årets løb, Nytårsgudstjeneste Budolfi, Valdemarsdag, Soldatens dag, Jubilarstævne og begravelser. Fugleskydningen blev også berørt, og der kan godt være flere deltagere.

Sommer udflugten var en rigtig god dag, hvis vi selv skal sige det, bladet kører i en god gænge, vinterskydningen - der er også plads til flere. Formandens beretning blev godkendt.

Kassereren var en glad mand, da der var overskud på årets regnskab, men Børge Brohus mente at det er ulovligt at en revisor sidder i bestyrelsen. Regnskabet blev godkendt.

Alle valg til bestyrelse, suppleanter, revisorer, fanebærer og repræsentantskabet var genvalg.


Et skue ud over forsamlingen.

Fugleskydning
Årets fugleskydning afholdes søndag d. 2. august 2015 Kl. 10:00 i skydekælderen på Gl. Lindholm skole, mere i næste nr. af Prinsen
Der sker altid noget i PLS-Aalborg afd. Mød op.
Din aktive lokalafdeling.

Mogens Pedersen
Sekretær
 

Aalborg
afdelingen

Stiftet 15. januar 1946

Formand:
Karl Erik Nørholt (MR)
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Telefon:
98 35 17 60
E-mail:
storemosehus@gmail.com


 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918