Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Fra Cimbrernes og Vendelboernes Domæne

Siden sidst…

Vinterskydning
Selv om det er sommer er det på tide at minde om at vi starter vinterskydningen anden onsdag i oktober, det er onsdag d. 14. oktober kl. 19:00 så se at komme ud af starthullerne, da vi mangler skytter, uden skytter ingen vinterskydning. 

Fremtidige aktiviteter…
Husk at tilmelde jer til årets sommerudflugt hos formanden i din afd.

Husk også Flagdagen den 5. september

Fortsat god sommer.

Mogens Pedersen
Sekretær 

Der sker altid noget i PLS-Aalborg afdeling så mød op.
Din aktive lokalafdeling

Aalborg
afdelingen

Stiftet 15. januar 1946

Formand:
Karl Erik Nørholt (MR)
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Telefon:
98 35 17 60
E-mail:
storemosehus@gmail.com


 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918