Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Fra Cimbrernes og Vendelboernes Domæne

Siden sidst…

Fugleskydning

Søndag d.2. august holdt vi vores årlige fugleskydning med ca. 25 fremmødte. som blev kaldt i gården kl. 10:00 hvor formanden overdrog kommandoen til fuglekongen, som så skridtede fronten af, Skydningen startede med at fuglekongen afgav det første skud på fuglen, der blev skudt til kl. 12:00 der blev holdt frokost til 12:30, skydningen blev genoptaget, men brystpladen faldt kl. 13:50.

Med følgende resultat

Næbet skud Christen Pedersen gevinst Lars Kjeldgaard 

Halsen skud Mogens Pedersen gevinst Mogens Hedegaard

V. Vinge skud Tommy Qvist gevinst Christen Pedersen

H. Vinge skud Flemming Nielsen gevinst Egon Jensen

V. Klo skud Michael Andersen gevinst Knud Svele Vessen

H. Klo skud Inger Andersen gevinst Peer Pedersen

Halen skud Flemming Nielsen gevinst Ole H. Albertsen   

Brystpladen skud Christen Pedersen gevinst Maricel Nørholt

Fuglekongen bliver præsenteret til generalforsamlingen tirsdag d.1. marts 2016

Der blev affyret 330 skud, alt i alt en god dag, men der mangler bare lige de sidste! 

Mogens Pedersen
Sekretær

Fremtidige aktiviteter…

Vinterskydning

Vinterskydningen er i fuld gang med start anden og fjerde onsdag i vintermånederne med start i oktober, altså onsdag d.14. oktober er første gang så er det om at komme ud af starthullerne og mød talstærkt op til nogle gode aftener, tag konen og en god soldaterhistorie med.

 

Aalborg
afdelingen

Stiftet 15. januar 1946

Formand:
Karl Erik Nørholt (MR)
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Telefon:
98 35 17 60
E-mail:
storemosehus@gmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918