Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Fra Cimbrernes og Vendelboernes Domæne
Siden sidst…
Vinterskydning

Vinterskydningen det er blevet noget sløjt noget vi er alt for få til at det kan fortsætte som det er nu, så vi må se at finde nogle flere som kan tænke sig at gå til skydning, i som medlemmer må da også gerne finde nogle som i kan få med, vi får se om ikke der kommer nogle flere, ellers bliver vi i yderste konsekvens nødt til at lukke.

Fremtidige aktiviteter…
Generalforsamling

Generalforsamling tirsdag d.1. marts 2016 kl.18:00
Marinestuen V. Fjordvej 79. 9000 Aalborg
Dagsorden.
Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning
Kassereren aflægger regnskab
Indkomne forslag / kontingent
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Mogens Pedersen, Heintje Nielsen og Kristen Pedersen
Valg af 2 suppleanter Lars Kjeldgaard og Tage Hvid
Valg af 2 revisorer Frank Andersen og Bent Madsen
Valg af fanebærer Mogens Pedersen og Heintje Nielsen
Valg af et medlem til repræsentantskabet. Aakjær Skov
Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest d. 14. februar.

Efter generalforsamlingen er der som sædvanligt en stor buffet med alt hvad man kan tænke sig, af drikkevarer er der en snaps, og en øl/vand med i købet, arrangementet er gratis for medlemmer, men damerne skal betale 50 kr. pr. person, men tag dem endelig med til en hyggelig aften med god mad og en god snak, men de skal tie stille under generalforsamlingen, det tager ca. en ¼ time.

Jubilæum. 70 år
Prinsens Livregement Soldaterforening Aalborg afd. Afholder i den anledning en reception fredag d. 15. april 2016 Kl. 13:00
Stedet for afholdelse er veteranhjemmet Skydebanevej 12 A 9000 Aalborg.
Der kommer mere angående receptionen til formændene og i bladets april nr.

Mogens Pedersen
Sekretær

Aalborg
afdelingen

Stiftet 15. januar 1946

Formand:
Karl Erik Nørholt (MR)
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Telefon:
98 35 17 60
E-mail:
storemosehus@gmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918