Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Fra Cimbrernes og Vendelboernes Domæne
Vinterskydning

Vinterskydningen er i gang, men den halter rigtig meget, det er et spørgsmål om vi kan få den i gang igen til efteråret, men det skal prøves, så hvis der er nogle som går med en tanke om at gå til skydning, så er der muligheder her, kom for at det ikke skal gå i stå.

Generalforsamling
Generalforsamlingen var tirsdag d. 1. marts Kl. 18:00 på Marinestuen i Aalborg. Der var fremmødt 34 stk. Landsformand Kurt Mosgaard og Vicelandsformand var inviteret med på en lytter.

Generalforsamlingen startede med at fanen blev ført ind af Heintje Nielsen, hvorefter formanden bød alle hjerteligt velkommen, derefter bad formanden alle rejse sig op for at mindes dem vi har mistet i årets løb, så til generalforsamlingen.

Valg af dirigent. Bent Ingolf Johansen valgt.

Formandens Beretning.
Formanden kom vidt omkring i sin beretning, vi er pt. 108 medlemmer, mistet 3. en udmelding, 2. nye medlemmer, vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder på skift hos et bestyrelsesmedlem, vi har deltaget i DsS. Repræsentantskabsmøde, formandsmøde og nytårsfrokost. I Viborg har vi deltaget ved alle arrangementer som er afholdt. Fanen har deltaget 11 gange ved forskellige lejligheder bl. a, Bisættelse, 9. april, Valdemarsdag, Nytårskoncert i Budolfi Kirke og Parade på Aalborg Kaserne.

Fugleskydningen blev også omtalt, der var sidst kun 17 skytter, der er plads til mange flere så mød endelig op, rimelig salg af skydekort, og ikke mindst flotte præmier, så der er noget at komme efter.

Bladet blev også nævnt med nogle blandede følelser, fejl i fødselsdagsliste, men en god økonomi.

Beretning blev godkendt.

Kassereren aflagde sit regnskab som varet godt regnskab, ingen røde tal, regnskabet godkendt.

Valg til samtlige poster var genvalg

Under eventuelt var der en orientering af Kurt Mosgaard angående Forsvarets medalje for udsendte fra 1948. han fortalte også om Medaljeøllet som der var et godt salg af.

Peder Korshøj orienterede ang. bladet, og også han havde lidt at sige om Medaljeøllet og havde også nogle med, der var også lidt salg, men ingen smagsprøver!

Så var det tid at gå i gang med det kulinariske, en rigtig fin Buffet med fin og god mad i rigelige mængder, (så kunne Damerne snakke igen.)

Der var fremmødt to 50 års Jubilarer Kristen Østergård og Niels Vestergård som begge fik overbragt 50 års medaljen af Formanden.

Vores nye Fuglekonge Bjarne Jensen fik overbragt den fine fuglekæde også af formanden
Frank Andersen og Mogens Pedersen fik overbragt Danske Soldaterforenings Landsråds fortjensttegn i sølv af Kurt Mosgaard.


Fuglekonge Bjarne Jensen.


50 års jubilarer: Niels Vestergaard, Kristen Østergaard og Karl Erik Nørholt.


Landsformand Kurt Mosgaard overrakte DSL Fortjensttegn i sølv til Frank Jensen og Mogens Pedersen.

Prinsens Livregiments Soldaterforening Aalborg afd. afholder 70 års jubilæums reception fredag d. 15. april kl. 13:00 på Veteranhjemmet Skydebanevej 12a. 9000 Aalborg, alle foreningens medlemmer er hjertelig velkommen til dette arrangement.

Der er seneste tilmelding d. 6 april til Mogens Pedersen tlf. 20454845 eller mail: mtp@turbopost.dk

Fugleskydningen afholdes lørdag d. 20. august Kl. 10:00 hvor fuglekongen skridter fronten af og afgiver det første skud, der er frokost Kl. ca. 12 derefter genoptages skydningen til brystpladen falder og der er fundet en ny skyttekonge og fuglekonge.

Sekretær
Mogens Pedersen
Der sker altid noget i Aalborg afd.
 

Aalborg
afdelingen

Stiftet 15. januar 1946

Formand:
Karl Erik Nørholt (MR)
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Telefon:
98 35 17 60
E-mail:
storemosehus@gmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918