Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Fra Cimbrernes og Vendelboernes Domæne
Siden sidst

70 års jubilæum

Aalborg afdeling har afholdt 70 års Jubilæum med en lille reception på veteranhjemmet i Aalborg, det var da lige de rette lokaler til sådan et arrangement, det blev en dejlig dag for os i Aalborg, Vi håber, at det også var en god dag for de mange gæster, som kom forbi for at fejre os.

Dagen startede med at formanden bød velkommen til gæsterne, han bød på noget at drikke og der var mad på bordet, så det var med at gå i gang, da vores landsformand ankom direkte fra USA med lidt forsinkelse. Vores formand holdt en tale hvor han omtalte foreningen igennem de 70 år. Han talte om de mange ildsjæle som der i tidens løb har lavet et kæmpe arbejde, men han nævnte ikke navne, ingen glemt, men han nævnte alligevel en, som ikke var nem at komme uden om. Det var Arne Simonsen. Han var om nogen en ildsjæl for vores Soldaterforening, han nævnte også andre ildsjæle, vores kvinder som altid er villige til at tage en tørn, mange tak for det! Han sagde endvidere at en forening ikke er bedre end medlemmerne gør den til, men vi må erkende, at medlemstallet er for nedadgående, det er ikke mange unge som møder op.

Tilslut takkede han for fremmødet og takkede for gaverne, og takkede sin bestyrelse for det gode samarbejde. Den største tak gav han til fruerne bag bestyrelsen, han afsluttede med at sige ”skål for os selv og fremtiden”, og ordet gik videre til vores landsformand Kurt Mosgaard.

Kurt Mosgaard takkede for invitationen og fortalte om arbejdet i soldaterforeningen sådan lidt generelt.

Billeder fra jubilæet:

Kommende arrangementer
Der afholdes Fugleskydning lørdag d. 20. august kl. 1000 på Lindholm gl. Skole. Skydningen foregår i kælderen under svømmehallen. Der startes med parade, hvor fuglekongen skridter fronten af og byder skytterne velkommen, hvorefter fuglekongen afgiver det første skud. Se nu at få sat x i kalenderen til denne uforglemmelige dag, så mød talstærkt op, vi kan være mange flere skytter.

Der kan købes øl, vand og røde pølser til rimelige priser. Der holdes frokost kl. Ca. 1200. Skydningen fortsætter til at brystpladen falder og vi har en ny skyttekonge.

Dagen slutter ca. Kl. 14:30

Mogens Pedersen
Sekretær.

Der sker altid noget i PLS Aalborg. Mød op i Din Aktive Lokalforening.


 

Aalborg
afdelingen

Stiftet 15. januar 1946

Formand:
Karl Erik Nørholt (MR)
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Telefon:
98 35 17 60
E-mail:
storemosehus@gmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918