Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Fra Cimbrernes og Vendelboernes Domæne
Fugleskydning

Årets fugleskydning bliver i år afholdt lørdag d. 20. august i skydekælderen Gl. Lindholm skole kl. 1000. Vores fuglekonge Bjarne Jensen skridter fronten af og afgiver det første skud. Der afholdes frokost ca. kl. 1200 Efter en halv time genoptages skydningen og fortsætter til brystpladen er faldet og en ny skyttekonge er fundet. Der er opstillet kamera på fuglen, så man på storskærm kan følge skydningen fra et andet lokale.

Lone har igen stillet sin lille bod op, så der kan købes pølser, øl og vand til rimelige priser. Vi har også amerikansk lotteri med fine præmier.

Bemærk nu datoen og at det er en lørdag, det ville være ærgerligt at komme om søndagen, da er vi taget hjem.

Vinterskydning

Sig nærmer sig tiden hvor vinterskydningen igen starter. Det er som tidligere i skydekælderen under Gl. Lindholm Skole i vintermånederne med start i oktober. Så gode soldaterkammerater, mød talstærkt op, vi mangler skytter hvis det ikke skal gå i stå og det ville da være ærgerligt.

Dagen slutter ca. Kl. 14:30

Mogens Pedersen
Sekretær.

Der sker altid noget i PLS Aalborg. Mød op i Din Aktive Lokalforening.


 

Aalborg
afdelingen

Stiftet 15. januar 1946

Formand:
Karl Erik Nørholt (MR)
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Telefon:
98 35 17 60
E-mail:
storemosehus@gmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918