Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Fra Cimbrernes og Vendelboernes Domæne 

Dødsfald

Albert Christensen og Poul E. Simonsen

Siden sidst…

Vinterskydning 2016/2017
Vinterskydningen er slut for denne sæson, men med en lidt flad stemning da vi er alt for få, vi har ikke et pigehold længere, men vi må jo videre, men vi skal være flere om det, resultatet er som følger

Guld Mogens Pedersen Sølv Karl Erik Nørholt og Bronze Kristen Pedersen, Fidus pokal Karl Erik Nørholt.

Generalforsamling
Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag d. 7. marts på Veteranhjemmet Skydebanevej i Aalborg, formanden bød velkommen, alle rejser sig og fanen føres ind, vi mindes dem som er afgået ved døden

Albert Christensen og Poul E. Simonsen 1 minuts stilhed

Valg af dirigent, Kurt Mosgaard blev valgt. Formanden aflagde sin beretning hvor han omtalte at bestyrelsen har haft 3 bestyrelsesmøder på skift i bestyrelsen, vi er 104 medlemmer og vi har deltaget i 3 møder hos DSS Aalborg, vi har deltaget 3 gange i Viborg Jubilarstævne, Repræsentantskabsmøde og midtvejsmødet. Han omtalte også at fanen har været ude 9 gange i året løb. Fugleskydningen gik rimelig, men også her kunne vi være nogle flere, vi var 16 skytter, Fuglekonge blev Eyvind Nicolaisen, om bladet var der lidt muren, idet dagsordenen ikke var med i bladet, Vinterskydningen kaldte formanden på lavpunktet vi er ved at nå smertegrænsen. Der var tre jubilarer med 25 år, Kristen Pedersen, Per Poulsen og Eigil Madsen, men kun først nævnte mødte op, Beretningen blev godkendt.

Kassereren oplæste regnskabet som gav et lille overskud, regnskabet blev godkendt. Der var genvalg af formand Karl Erik Nørholt

Genvalg af Frank Andersen, Aakjær Skov, nyvalgt Lars Kjeldgaard, udgik Bent Ingolf Johansen. Nyvalgt som suppleanter Erik Nielsen og Poul Nielsen. Genvalg af to revisorer Frank Andersen og Bent Madsen. Genvalg af fanebærer Mogens Pedersen og Heintje Nielsen. Valg af en til repræsentantskabet Aakjær Skov

Mogens Pedersen
Sekretær
Der sker altid noget i PLS Aalborg afd. Mød op
Din aktive lokalforening

Fremtidige aktiviteter 

Fugleskydning
Der afholdes fugleskydning lørdag d.19. august 2017 i skydekælderen Gl. Lindholm skole der startes kl. 10:00 Fuglekongen afgiver det første skud der afholdes frokost ca. kl. 12:00 derefter skydes til fuglen skudt ned vi regner med at være færdige ca. Kl.14:00. Der kan købes pølser, øl og vand der er også Am. Lotteri med gode gevinster, husk at jo flere skydekort du køber jo større mulighed for at vinde

Aalborg
afdelingen

Stiftet 15. januar 1946

Formand:
Karl Erik Nørholt (MR)
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Telefon:
98 35 17 60
E-mail:
storemosehus@gmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918