Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Fra Cimbrernes og Vendelboernes Domæne 

Generalforsamling

Til vores generalforsamling var der fremmødt 12 medlemmer med fruer

Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent Kurt Mosgaard blev valgt

Formandens beretning, han kunne berette følgende, at vi er 96 medlemmer, vi har mistet to i årets løb Peter W. Andersen og Svend Aage Svendsen, tre har meldt sig ud, der er afholdt tre bestyrelsesmøder, som holdes på skift hos bestyrelsen, vi har deltaget i tre møder med DSS alle på Forsvars og Garnisionsmuseum, tre møder i Viborg, fanen har vi haft ude 8. gange, flagdagen 5. september, nytårsgudstjeneste Budolfi, Viborg Jubilarstævne og Regimentets fødselsdag, og Aalborg Kaserner, samt ved begravelser, vores fugleskydning havde kun 8. skytter, hvis ikke flere i år så må vi se os nødsaget til at lukke, men et rimeligt salg af skydekort, der er fine præmier at vinde på skydekort, Husk næste fugleskydning er lørdag d.18. august 2018. Fuglekonge er Poul Nielsen Dronninglund, Vinterskydningen kører også på lavt blus, han opfordrede medlemmerne om at komme med nye initiativer, kom nu i tænkeboksen!

Kassereren fremlagde et regnskab i fin balance, et lille beskedent overskud

Der var ikke indkomne forslag, kontingentet fortsætter uden ændringer

Genvalg af tre bestyrelsesmedlemmer Mogens Pedersen, Kristen Pedersen og Heintje Nielsen

Genvalg af to suppleanter Erik Sigsgaard og Poul Nielsen

Genvalg af to revisorer Frank Andersen og Bent Madsen

Genvalg af fanebærer Mogens Pedersen og Heintje Nielsen

Genvalg af Aakjær Skov til repræsentantskabet

Eventuelt intet.

Generalforsamlingen sluttede kl.18:15


Aalborgs nye fuglekonge Poul Nielsen.


Aakjær Skov modtager DSL,s fortjenstmedalje i sølv.


Landsformand Kurt Mosgaard på besøg i Aalborg.

Så var det formelle overstået så var det de kulinariske oplevelser som der blev sat gang i, en dejlig buffet fra Kniv og Gaffel, der var også noget efterskylning

Aftenen sluttede kl. 21:45

Fugleskydning
Der afholdes fugleskydning lørdag d. 18. august kl. 10:00 Skydningen foregår som sædvanligt i kælderen under Lindholm gl. Skole, Lindholmvej 65, Nørresundby, skydningen starter kl.10:00.

Fuglekongen inspicerer de fremmødte skytter, hvorefter han afgiver det første skud. Der afholdes middagspause, ca. kl. 12. Der kan købes øl, vand og pølser, der afholdes amerikansk lotteri med fine præmier, der er også flotte præmier på skydekort, mød talstærkt op til en god dag.

Sommerudflugt
Aalborg afdelingen afholder sommerudflugt lørdag d.15. september med følgende program.

Der er brunch kl.10:00 på Rebild Vandrehjem, Rebildvej 23, 9520 Skørping. Efter indtagelsen af brunchen køres der til Godthåb Hammerværk, hvor der bliver en rundtur på hammerværket med en af de gamle medarbejdere, som kan fortælle og der kan stilles spørgsmål, efter denne rundvisning vil vi afslutte med kaffe og kage, til en pris på ca. 100 kr. men mere i næste nummer af Prinsen. Der kan allerede nu sættes x i kalenderen d. 15. september.

 

Aalborg
afdelingen

Stiftet 15. januar 1946

Formand:
Karl Erik Nørholt (MR)
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Telefon:
98 35 17 60
E-mail:
storemosehus@gmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918