Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 

Generalforsamling tirsdag d. 5. marts 2019 kl. 18:00
Veteranhjem Aalborg, Skydebanevej 12a, 9000 Aalborg

Dagsorden.
Valg af Dirigent
Formanden aflægger beretning.
Kassereren aflægger regnskab
Indkomne forslag / kontingent
Valg af Formand
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Aaklær Skov og Lars Kjeldgaard
Valg af 2 Suppleanter Erik Sigsgaard og Poul Nielsen
Valg af 2 Revisorer Frank Andersen og Bent Madsen
Valg af Fanebærer Mogens Pedersen og Heintje Nielsen
Valg af 1. Medlem til repræsentantskabet. Aakjær Skov
Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest d. 14. februar.
PLS. Aalborg afd. / Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen er der en overdådig buffet, med alt hvad hjertet begærer, der er en øl /vand med i købet, så tag endelig damerne med til god mad og en hyggelig snak, arrangementet er gratis.

Der er tilmelding senest d. 17. februar, for dem som vil spise med af hensyn til køb af mad, men hvem vil ikke spise med??

PLS. Aalborg afd. / Bestyrelsen

 

Aalborg
afdelingen

Stiftet 15. januar 1946

Formand:
Karl Erik Nørholt (MR)
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Telefon:
98 35 17 60
E-mail:
storemosehus@gmail.com

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918