Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 

Generalforsamling tirsdag d. 5. marts 2019 kl. 18:00
Tirsdag d. 5 marts blev der afholdt generalforsamling i Prinsens Livregiments soldaterforening Aalborg afd. Det blev afholdt på Veteranhjemmet i Aalborg, et dejligt og hyggeligt sted.

Formanden bød velkommen og fanen blev ført ind af Heintje Nielsen.

Valg af dirigent Kurt Mosgaard blev foreslået og valgt, Kurt takkede for valget og gav ordet til formanden som fremlagde sin beretning hvor han kom ind på de forskellige ting som foreningen har deltaget i, og hvad der er blevet besluttet i årets løb, blandt andet med at al vores skydeaktivitet er slut, og at vores fane har været ude og blive luftet ni gange, formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

Kassereren fremlagde sit regnskab, som viste et lille underskud, regnskabet blev vedtaget.

Der var kommet forslag til vedtægtsændringer, vedrørende nedlægning af hundredmandsforeningen, og forskellige andre vedtægter.

Kontingentet blev fastsat til 155 kr. pr. år

Valg af formand for et år, valgt blev Karl Erik Nørholt, uden modkandidat.
Valg af bestyrelsesmedlemmer Frank Andersen og Lars Kjeldgaard blev genvalgt
Valg af to suppleanter Erik Sigsgaard og Poul Nielsen blev genvalgt
Valg af to revisorer Frank Andersen og Bent Madsen genvalgt
Valg af fanebærer Mogens Pedersen og Heintje Nielsen genvalgt
Valg af medlem til Repræsentantskabet Aakjær Skov genvalgt

Mødet sluttede kl. 18:45


Kaj Svendsen lykønskes af landsformanden.

Efter generalforsamlingen var der dækket bord til en meget flot Buffet, med rigelig af rigtig god mad, og drikke, da sulten var blevet stillet, var der medalje til 25 års jubilar Kai Svendsen, og skift af fuglekonge kæde, som blev overgivet til Peter W. Gislund fra Skagen.


Årets fuglekonge, Peter W. Gislund, ønskes tillykke af landsformanden.

Kurt Mosgaard gav en grundig orientering med den aktuelle situation rundt omkring os, og om det nye forsvarsforlig og dets betydning i de kommende år.

Referent Mogens Pedersen

 

 

Aalborg
afdelingen

Stiftet 15. januar 1946

Formand:
Karl Erik Nørholt (MR)
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Telefon:
98 35 17 60
E-mail:
storemosehus@gmail.com

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918