Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 

Nyt fra Cimbrernes og Vendelboernes Domæne

Til alle medlemmer af Prinsens Livregiments Soldaterforening Aalborg
Som noget nyt vil bestyrelsen prøve at lave en aktivitet i midten af Vendsyssel, da de fleste aktiviteter normalt foregår i Aalborg, vil vi invitere til en aften med bøf og bowl torsdag d.21, november kl. 17:00 i Brønderslev-hallerne Knudsgade 15, 9700 Brønderslev. Det er ganske gratis at deltage. Vi starter med en times bowling for derefter at gå over til en gang spisning.

Vedtægterne i soldaterforeningen er ændret således, at alle med interesse for foreningen kan være medlem, så lav en aftale med kone / mand samt familie og venner for derefter at lave en tilmelding til dette arrangement. Der vil denne aften også blive talt om aktiviteter i fremtiden. Har du et interessant forslag så kom frem med det.

Mange hilsener på bestyrelsens vegne, Karl Erik

Tilmelding til arrangementet senest onsdag d. 6. november

Mogens tlf. 20454845
Karl Erik tlf. 25210961
Eller på mail.

Et netværk, en båd og nogle veteraner
PLS Aalborg har modtaget et beløb fra overskuddet fra salg af medalje øl, et projekt nu afdøde landsformand Oberst Lund tog initiativ til. Pengene skal anvendes til gavn indenfor arbejdet med PTSD-ramte.

Vores valg faldt på ”Veteranoasen”, der er en 100 % nonprofit organisation. Gruppens arbejde består i at restaurere og vedligeholde båden Trip, en gammel og meget skrøbelig båd med en stor historie. Det er vigtigt for alle, der deltager, at båden holdes i bedst mulig stand, men det allervigtigste er at fastholde målgruppen i et netværk, hvor der også er masser af tid til samtaler, kaffedrikning og hyggelige stunder.

Aktiviteterne helbreder måske ikke, men giver basis for en tålelig tilværelse. En af deltagerne siger det på denne måde: ”jeg sætter skibet over mig selv, fordi skibet er vigtigt for os alle sammen. Går skibet ned, så går alle ned. Så jeg skal ikke bare redde mig selv, jeg skal redde skibet. For redder jeg skibet, redder jeg os alle sammen.” Veteranoasen arbejder på flere felter, bl.a. Cafe Yxengaard i Tornby Klitplantage, hvor der er mulighed for overnatning i shelters, som de selv har bygget. Initiativtagerne til arbejdet i ”Veteranoasen” er Henrik Fenneberg og Tina Kristensen (begge ansat på Aalborg Kaserne), begge har været udsendt flere gange. Vi har vurderet, at dette arbejde er af så vitalt og betydningsfuldt, at vi i PLS Aalborg med største glæde støtter op omkring det.

Mogens Pedersen
Sekretær

 

Aalborg
afdelingen

Stiftet 15. januar 1946

Formand:
Karl Erik Nørholt (MR)
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Telefon:
98 35 17 60
E-mail:
storemosehus@gmail.com

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918