Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 

Fra Cimbrernes og Vendelboernes Domæne 

Generalforsamling
Prinsens Livregiments Soldaterforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag d,3.marts 2020 kl. 18:00. Sted. Aalborg Forsvars og Garnisonsmuseum Skydebanevej 22. 9000 Aalborg. efter generalforsamlingen er der en fin Buffet med lækre retter der er også lidt vådt til halsen, tag konen eller kæresten med til en god aften i venners lag.

Tilmelding til generalforsamlingen senest 23 februar 2020 det er af hensyn til mad bestilling

Dagsorden

1.   Valg af dirigent.

2.   Formanden aflægger beretning.

3.   Kassereren aflægger regnskab.

4.   Indkomne forslag. / kontingent.

5.   Valg af formand.  (2 år)

6.   Valg af tre bestyrelsesmedlemmer Mogens Pedersen, Heintje Nielsen og Kristen Pedersen

7.   Valg af 2suppleanter Erik Sigsgaard og Pouel Nielsen

8.   Valg af 2 revisorer Frank Andersen og Bent Madsen

9.   Valg af fanebærer Mogens Pedersen og Heintje Nielsen10.

10. Valg af 1 medlem til Repræsentantskabet Aakjær Skov

11. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest d. 13 februar 2018 

Bowling
Aalborg afd. Havde inviteret sine medlemmer til Bøf og bowl i Brønderslev, for om vi kunne tiltrække nogle nye medlemmer, men det er svært og det lykkedes heller ikke, men en ellers god aften, som det jo altid er.

Mogens Pedersen
Sekretær

Aalborg
afdelingen

Stiftet 15. januar 1946

Formand:
Karl Erik Nørholt (MR)
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Telefon:
98 35 17 60
E-mail:
storemosehus@gmail.com

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918