Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 

Sommerudflugt
Jeg vil gøre opmærksom på den årlige sommerudflugt som Aalborg skal arrangere.

Den går til Regan Vest og Rebild Vandrehjem Se invitationen til arrangementet under landsforeningen.

Generalforsamling
Tirsdag den 7. marts 2023 kl. 18:00 Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum
Skydebanevej 22 9000 Aalborg.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger beretning
4. Indkomne forslag / kontingent
5. Valg af formand ( ingen valg )
   ( kun lige år modsat kasserer )
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
    Frank Andersen
    Aakjær Skov
    Lars Kjeldgaard
7. Valg af 2 suppleanter
    Poul Nielsen
    Lone Pedersen
8. Valg af 2 revisorer
    Frank Andersen
    Bent Madsen
9. Valg af fanebærer
    Heintje Nielsen
10. Valg af medlem til repræsentantskabet
      Aakjær Skov
11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelse i hænde senest 5. februar 2023.

Foreningen er efterfølgende vært ved et mindre traktement.

Af hensyn til bestilling af mad og drikkevarer skal vi have din tilmelding senest søndag den
26. februar 2023.

Aalborg
afdelingen

Stiftet 15. januar 1946

Formand:
Karl Erik Nørholt (MR)
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Telefon:
98 35 17 60
E-mail:
storemosehus@gmail.com

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918