Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 

Siden sidst

Hej alle sammen!
Vores generalforsamling den 7. marts blev desværre aflyst på grund af kraftig snestorm, som
helt sikkert ville mere end halvere deltagerantallet Derfor afholdes en ny generalforsamling med
samme dagsorden.

Generalforsamling
Tirsdag den 6. juni 2023 kl. 1800 på forsvars og garnisions museum. Skydebanevej 22, 9000 Aalborg.

Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger beretning
4. Indkomne forslag / kontingent
5. Valg af formand ( ingen valg ) ( kun lige år modsat kasserer )
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
         Frank Andersen
         Aakjær Skov
         Lars Kjeldgaard
7. Valg af 2 suppleanter
         Poul Nielsen
         Lone Pedersen
8. Valg af 2 revisorer
         Frank Andersen
         Bent Madsen
9. Valg af fanebærer
         Heintje Nielsen
10. Valg af medlem til repræsentantskabet
         Aakjær Skov
11. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelse i hænde senest mandag den 8. maj 2023
 

Aalborg
afdelingen

Stiftet 15. januar 1946

Formand:
Karl Erik Nørholt (MR)
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Telefon:
98 35 17 60
E-mail:
storemosehus@gmail.com

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918