Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 

Referat af generalforsamlingen 6.juni 2023

Der var 21 deltagere mødt op. Allerførst blev fanen ført ind og dernæst startede generalforsamlingen med, at Peder Korshøj blev valgt som dirigent.

I sin beretning fortalte formanden at aktiviteterne stadig er meget få. Bestyrelsen har haft 3 møder og været i Viborg til repræsentantskabsmøde og jubilæum. Der har været afholdt en aften med bøf og bowl i Brønderslev hallerne, en rigtig god aften, men der er plads til flere.

Fanen har deltaget 4. maj Gammeltorv og jubilæumsstævne den 15 juni Valdemarsdag og Dronningens fejring i Aalborg, den 5. september
Danmarks udsendte og Knud Friis begravelse november, midtvejsmøde i Viborg oktober Susanne Lund regimentschef skifte.

Vores blad udkommer ikke hensigtsmæssig i forhold til generalforsamlingen, så derfor fortsætter vi med at sende indkaldelse og girokort ud til medlemmerne, så det passer med tidsfristen til generalforsamlingen.

Vi har en 50 års jubilar Keld Rosenbech, 25 års jubilar Jørgen Hedin, 25 års jubilar Joe Eriksen De var ikke mødt op, så det er en henvendelse til formanden, hvis de vil have medaljen.

Til sidst en opfordring: Foreningens aktiviteter afhænger af medlevende medlemmer. Det er noget, som alle har ansvar, for at det lykkes.

Kassereren aflagde regnskab, som viste et mindre underskud, men der er stadig penge på kontoen til at fortsætte uændret nogle år endnu.

Der var valg til bestyrelsen Frank Andersen og Aakjær Skov samt Lars Kjeldgaard, som alle modtog genvalg.

Suppleanterne blev også genvalgt: Det er Poul Nielsen og Lone Pedersen, de 2 revisorer Frank Andersen og Bent Madsen blev også genvalgt,
fanebærer Hejntje Nielsen fortsætter også efter genvalg og til sidst blev Aakjær Skov valgt til repræsentantskabet.

Ingen indkomne forslag og ingen debat under eventuelt.

Fremtidige aktiviteter...

REGAN VEST

Til alle, der har tilmeldt sig til sommerudflugten Vi mødes på Rebild Vandrehjem kl. 10 den 7. september.

Medbring godt humør for der bliver nok en del ventetid for nogle deltagere.

Hilsen og på gensyn
Aalborg Afdeling
Karl Erik

Aalborg
afdelingen

Stiftet 15. januar 1946

Formand:
Karl Erik Nørholt (MR)
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Telefon:
98 35 17 60
E-mail:
storemosehus@gmail.com

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918