Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 

Siden sidst

Referat af generalforsamlingen Prinsens Livregiments Soldaterforening
5. marts 2024

Der var 20 deltagere mødt op. Allerførst blev der vist respekt for fanen. Dernæst startede general-forsamlingen med, at Peder Korshøj blev valgt som dirigent.
I sin beretning fortalte formanden, at aktiviteterne stadig er meget få. Bestyrelsen har haft 3 møder og været i Viborg til repræsentantskabsmøde og jubilæumsstævne desuden repræsentantskabsmøde og formandsmøde i de samvirkende soldaterforeninger i Aalborg
Fanen har været til nytårsgudstjeneste - alsang på Gammeltorv – Valdemarsdag – Bisættelse af Børge Brohus – Jubilæumsstævne – Flagdag og midtvejsmøde
Vores blad er forholdsvis meget dyr og vi skal nok være indstillet på, at der bliver et eksemplar mindre i fremtiden.
Vi har en 25 års jubilar i Heintje Nielsen
Formanden kom med et bud på fremtiden ,da medlemstallet er kraftigt dalende og aldersgrupperne er som følger: 8 stk under 60år, 30 stk. er mellem 70 til 80 år resten fra 80 til 100 år
Hele kontingentet går til Bladet – porto – Viborg – Danmarks samfundet – DSS og Museet
Alle andre udgifter skal tages fra bankkontoen Så om under 10 år er kassen tom
Kassereren aflagde regnskab, som viste et mindre underskud men der er stadig penge på kontoen til at fortsætte uændret nogle år endnu
Under valghandlingen blev formanden genvalgt
Der var valg til bestyrelsen Christen Pedersen – Agnes Larsen og Heintje Nielsen, som alle modtog genvalg
Suppleanterne blev også genvalgt. Det er Poul Nielsen og Lone Pedersen og de 2 revisorer Frank Andersen og Bent Madsen blev også genvalgt. Fanebærer Hejntje Nielsen fortsætter også efter genvalg og til sidst blev Aakjær Skov valgt til repræsentantskabet
Ingen indkomne forslag og ingen debat under eventuelt.

Karl Erik
 

Aalborg
afdelingen

Stiftet 15. januar 1946

Formand:
Karl Erik Nørholt (MR)
Molbjergvej 20
9240 Nibe
Telefon:
98 35 17 60
E-mail:
storemosehus@gmail.com

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918