Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Sidste nyt Aarhus afdelingen

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling 2014 vil blive afholdt i med følgende dagsorden:
Soldaterforeningerne under Samvirket lokaler
Kovnovgade 2, 1., 8000 Aarhus C.
D. 18/03 - 2014 Kl. 1900 - 2200.
Med følgende dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Regnskab
4 Indkomne forslag:
5 Valg:
     a. Kasserer på valg Jens U. Sørensen
     b. Bestyrelsesmedlemmer på valg Ove Grøn og Niels J. R. Sørensen
     c. Bestyrelsessuppleant på valg John Larsen
     d. Revisorer på valg Poul Erik Adamsen og Hans Peter Krupsdahl
     e. Revisorsuppleant på valg John Larsen
     f. Fanebærer på valg Niels Dürr
6 Eventuelt

Kontingent skal betales inden d. 1/3- 2014


 

Aarhus
afdelingen
Stiftet 5. november 1973

Formand:
Jan Vinther Magnussen (MR)
Drosselvej 8
8544 Mørke
Telefon:
86 37 70 60

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918