Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Elektronisk post
Pr. 1. november 2014 skal man kunne modtage digital post fra det offentlige.
Denne digitaliseringsbølge er PLS-Aarhus Afd. også gået med på efter drøftelse på generalforsamlingen i marts måned og efterfølgende i bestyrelsen.
Det er meget hurtigere (og nemmere) at have kontakt med foreningens medlemmer ved brug af elektronisk post.
Bestyrelsen har derfor telefonisk været i kontakt med mange af foreningens medlemmer med henblik på at indhente e-mail adresser.
Herved har vi fået mange adresser og mange positive tilkendegivelser omkring initiativet.
Men vi mangler stadig en del adresser.
Derfor vil bestyrelsen herved opfordre medlemmer, som ikke er blevet ringet op og/eller ikke har afleveret en e-mail adresse, om at fremsende den til foreningen kasserer Jens Ulsted Sørensen, på e-mail: anna.soerensen@mail.dk
Medlemmer, som ikke har en e-mail adresse vil naturligvis fortsat få information fra foreningen ved almindelig post.

Nu starter en ny skydesæson
Medlemmer, som har lyst til at prøve skydebanens udfordringer og tage del i et godt kammeratligt samvær kan kontakte foreningens formand: Jan Magnussen på telefon:
40 17 70 60.
 

Aarhus
afdelingen
Stiftet 5. november 1973

Formand:
Jan Vinther Magnussen (MR)
Drosselvej 8
8544 Mørke
Telefon:
86 37 70 60

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918