Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Generalforsamling 2015

Den ordinære generalforsamling 2015 afholdes mandag den 16.marts kl. 1900 i De samvirkende

Soldaterforeningers lokale Kovnogade 2, (det er etagen over Marineforeningen).

Dagsorden:

          1      Valg af dirigent

          2      Formandens beretning

          3      Regnskab

          4      Indkomne forslag

A    Formand på valg Jan Magnussen

B   Bestyrelsesmedlemmer på valg Poul Erik Rasmussen, Niels Durr og Henning Kristensen

C   Bestyrelsessuppleant på valg John Larsen 

D   Revisorer på valg Poul Erik Adamsen og Hans Peter Krupsdal            

E   Revisorsuppleant på valg John Larsen

F   Fanebærer på valg Niels Dürr

G   Valg af 1 repræsentant til repræsentantskabet

          6   Eventuelt.

Aarhus afdelingen viser flaget

I Aarhus afdelingen lægger vi stor vægt på, at vores fane er til stede ved flest mulige lokale og nationale arrangementer.

Vore flittige fanebærere har således i 2014 været af sted på følgende datoer:

18.april, i Horsens i forbindelse med markeringen af 150-års dagen for 1864-krigen

4. maj, på Skæring Hede – markering af befrielsesaftenen i 1945

14. juni, jubilarstævne i Viborg

16. juni, markering af Valdemarsdag i Aarhus Domkirke og på Aarhus Rådhus

5. september, markering af De udsendtes dag i Mindeparken i Aarhus og ved Ebeltoft Rådhus

6. september, på Kastellet i København i anledning af Hærens 400 års jubilæum

30. oktober, i Viborg ved hyldestkoncerten for Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen

I den resterende del af året forventer vi at være til stede med fanen:

11. november, i Mindeparken i Aarhus ved markering af fredsslutningen efter 1. verdenskrig

29. november, ved march gennem Viborg i forbindelse med midtvejsmødet.

2. december, på Skæring Hede i forbindelse med højtideligheden i anledning af årsdagen for henrettelsen af         

5 sabotører i 1943.

Fanens tilstedeværelse har flere funktioner.

Ved mindehøjtideligheder o. lign. er den i høj grad med til at udtrykke ære og respekt for de begivenheder, der har fundet sted, og for de involverede personer.

Ved jubilarstævner o. lign. understreger den det festlige element i begivenheden.

Fanens tilstedeværelse giver samtidig foreningen den sidegevinst, at vi markerer vor eksistens.

Der er derfor god grund til at takke de medlemmer, der beredvilligt rykker ud med vor fane, når der bliver kaldt.

 

Aarhus
afdelingen
Stiftet 5. november 1973

Formand:
Jan Vinther Magnussen (MR)
Drosselvej 8
8544 Mørke
Telefon:
86 37 70 60

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918