Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Godt Nytår!

Prinsens Livregiments Soldaterforening, Aarhus Afd. ønsker alle medlemmer et rigtig godt nytår og ser frem til spændende aktiviteter i 2015.

I den forbindelse skal vi pege på foreningens generalforsamling den 16. marts.
Desuden fortsætter skydning i Lyseng og de, som måtte være interesserede i at deltage, kan henvende sig til Jan Magnussen på tlf. 40 17 70 60 eller mail jan1@os.dk.

Vi mangler stadig mail-adresser fra enkelte medlemmer, så har du en mail-adresse, som endnu ikke er meddelt foreningen, kan dette ske til kasserer Jens Ulsted Sørensen på e-mail: anna.soerensen@mail.dk

Af hensyn til den fremtidige kommunikation vil vi meget gerne have så mange adresser som muligt, og det er ligeledes vigtigt, hvis man skifter mail-adresse, at give foreningen besked herom.

Medlemmer, som ikke har en mail-adresse, vil naturligvis fortsat få information fra foreningen ved almindelig post.

Generalforsamling 2015

Den ordinære generalforsamling 2015 afholdes mandag den 16.marts kl. 1900 i De samvirkende Soldaterforeningers lokale Kovnogade 2, (det er etagen over Marineforeningen).

Dagsorden:

1  Valg af dirigent

2   Formandens beretning

3   Regnskab

4   Indkomne forslag

5   Valg

     A  Formand på valg: Jan Magnussen

     B  Bestyrelsesmedlemmer på valg: Poul Erik Rasmussen, Niels Dürr og Henning Kristensen

     C  Bestyrelsessuppleant på valg: John Larsen

     D  Revisorer på valg: Poul Erik Adamsen og Hans Peter Krupsdal

     E  Revisorsuppleant på valg: John Larsen

     F  Fanebærer på valg: Niels Dürr

     G  Valg af 1 repræsentant til repræsentantskabet

6   Eventuelt

 

Aarhus
afdelingen
Stiftet 5. november 1973

Formand:
Jan Vinther Magnussen (MR)
Drosselvej 8
8544 Mørke
Telefon:
86 37 70 60

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918