Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Generalforsamling 2016
Den ordinære generalforsamling 2016 afholdes mandag den 14.marts kl. 1900 i De samvirkende
Soldaterforeningers lokale Kovnogade 2, (det er etagen over Marineforeningen).

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg
A. Kasserer på valg: Jens Ulsted Sørensen
B. Bestyrelsesmedlemmer på valg: Ove Grøn og Niels Jørgen Ravn Sørensen
C. Bestyrelsessuppleant på valg: Henning Refsgaard
D. Revisorer på valg: Poul Erik Adamsen og Hans Peter Krupsdal
E. Revisorsuppleant på valg: John Larsen
F. Fanebærer på valg: Niels Dürr
G. Valg af 1 repræsentant til repræsentantskabet
6. Eventuelt
 

Aarhus
afdelingen
Stiftet 5. november 1973

Formand:
Jan Vinther Magnussen (MR)
Drosselvej 8
8544 Mørke
Telefon:
86 37 70 60

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918