Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Fremtidige aktiviteter… 

Generalforsamling 2016

Den ordinære generalforsamling 2016 afholdes mandag den 14.marts kl. 1900 i De samvirkende

Soldaterforeningers lokale Kovnogade 2, (det er etagen over Marineforeningen).

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent

2.  Formandens beretning

3.  Regnskab

4.  Indkomne forslag

5.  Valg

A.  Kasserer på valg: Jens Ulsted Sørensen

B.  Bestyrelsesmedlemmer på valg: Ove Grøn og Niels Jørgen Ravn Sørensen

C.  Bestyrelsessuppleant på valg: Henning Refsgaard

D.  Revisorer på valg: Poul Erik Adamsen og Hans Peter Krupsdal

E.  Revisorsuppleant på valg: John Larsen

F.  Fanebærer på valg: Niels Dürr

G. Valg af 1 repræsentant til repræsentantskabet

6.  Eventuelt 

Godt Nytår!

Prinsens Livregiments Soldaterforening, Aarhus Afd. ønsker alle medlemmer et rigtig godt nytår.

2015 har været et spændende år for afdelingen med bl. a. afholdelse af landsudflugten, hvor vi havde en rigtig dejlig dag på Moesgaard Museum.

Det nye års første aktivitet bliver generalforsamlingen den 14. marts – annonceret her i bladet. Alle medlemmer opfordres til at møde op og være med til at præge foreningens aktiviteter.

Det er endvidere vigtigt at fastholde et vist medlemsantal i afdelingen, og der kommer jo desværre ikke flere nye soldater fra Prinsens Livregiment. Derfor denne opfordring til alle:

Kender du en tidligere soldat fra PLR eller en person med interesse for soldaterforeningens virke skal vi opfordre til, at du varmt anbefaler den pågældende at blive medlem.

På gensyn i 2016.

Gloria Finis

 

 

 

Generalforsamling 2016
Den ordinære generalforsamling 2016 afholdes mandag den 14.marts kl. 1900 i De samvirkende
Soldaterforeningers lokale Kovnogade 2, (det er etagen over Marineforeningen).

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg
A. Kasserer på valg: Jens Ulsted Sørensen
B. Bestyrelsesmedlemmer på valg: Ove Grøn og Niels Jørgen Ravn Sørensen
C. Bestyrelsessuppleant på valg: Henning Refsgaard
D. Revisorer på valg: Poul Erik Adamsen og Hans Peter Krupsdal
E. Revisorsuppleant på valg: John Larsen
F. Fanebærer på valg: Niels Dürr
G. Valg af 1 repræsentant til repræsentantskabet
6. Eventuelt
 

Aarhus
afdelingen
Stiftet 5. november 1973

Formand:
Jan Vinther Magnussen (MR)
Drosselvej 8
8544 Mørke
Telefon:
86 37 70 60

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918