Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Formanden har ordet

Med tak for det forløbne år ønskes alle medlemmer af PLS Aarhus afdeling og jeres familier en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

Derudover vil jeg sende de samme ønsker til øvrige lokalafdelinger og til landsledelsen med tak for et spændende samarbejde i 2016 til gavn for vor forening og dens medlemmer.

På gensyn i 2017

GLORIA FINIS

Fremtidige aktiviteter

Generalforsamling 2017

Den ordinære generalforsamling 2017 afholdes tirsdag den 28.marts kl. 1900 i De samvirkende

Soldaterforeningers lokale Kovnogade 2, (det er etagen over Marineforeningen).

Dagsorden:

Valg af dirigent

Formandens beretning

Regnskab

Indkomne forslag

Valg

Formand på valg: Jan Magnussen

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Poul Erik Rasmussen, Niels Dürr og Henning Kristensen Bestyrelsessuppleant på valg: Henning Refsgaard

Revisorer på valg: Poul Erik Adamsen og Hans Peter Krupsdal

Revisorsuppleant på valg: John Larsen

Fanebærer på valg: Niels Dürr

Fanebærersuppleant på valg: Jens Ulsted Sørensen

Valg af 1 repræsentant til repræsentantskabet

Eventuelt

 

 

 

Aarhus
afdelingen
Stiftet 5. november 1973

Formand:
Jan Vinther Magnussen (MR)
Drosselvej 8
8544 Mørke
Telefon:
86 37 70 60

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918