Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Fremtidige aktiviteter

Generalforsamling 2018
Den ordinære generalforsamling 2018 afholdes tirsdag den 6.marts kl. 1900 (stedet for afholdelse vil blive meddelt i februar måned i Prinsens nummer 1/2018).

Dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Valg
Kasserer på valg: Jens Ulsted Sørensen
Bestyrelsesmedlemmer på valg: Ove Grøn og Jan Magnussen
Bestyrelsessuppleant på valg: Henning Refsgaard
Revisorer på valg: Hans Peter Krupsdahl og Henning Kristensen
Revisorsuppleant på valg: Niels Dürr
Fanebærer på valg: Jens Ulsted Sørensen
Fanebærersuppleant på valg: Niels Dürr
Valg af 1 repræsentant til repræsentantskabet
Eventuelt

Da Aarhus Samvirkende Soldaterforeningers lejemål i Kovnogade (hvor vi plejer at holde generalforsamling) er ophørt pr. 1. oktober 2017, og der endnu ikke er fundet et nyt fælles lokale, har vi ikke stedet for generalforsamlingens afholdelse endeligt på plads.
Det vil som nævnt ovenfor blive annonceret i Prinsens februar-nummer.

 

 

Aarhus
afdelingen
Stiftet 5. november 1973

Formand:
Niels Jørgen Ravn Sørensen (MR)
Vissenbjergvej 4
8250 Egå
Telefon:
86 22 01 22
Mobil:
24 91 67 90

 

Redaktør:
Preben I . Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918