Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Generalforsamling 2018

Aarhus-afdelingen afholdte sin ordinære generalforsamling den 6. marts 2018 i Hjemmeværnets lokaler på Grimhøjvej.

Formanden bød velkommen til de fremmødte medlemmer og overbragte en hilsen fra landsformanden, som var forhindret i at være til stede.

Ove Grøn blev valgt som dirigent og gennemgik dagsordenen.

Formanden aflagde beretning, hvor han indledningsvist nævnte det forslag, som blev vedtaget på sidste generalforsamling, om at tilbyde medlemmer fra Viborg-afdelingen overflytning til Aarhus-afdelingen, såfremt deres bopæl ligger nærmere Aarhus.
Forslaget blev tiltrådt på repræsentantskabsmødet den 9. juni 2017, og i et godt samarbejde med Viborg-afdelingen blev der udsendt brev til 48 medlemmer, hvoraf 8 har ønsket overflytning til Aarhus-afdelingen.

Derudover har der været en tilgang på 4 medlemmer, men desværre også nogle afgange. Ved årsskiftet var der således 53 medlemmer i afdelingen.

Der har i årets løb været afholdt 4 bestyrelsesmøder.

Afdelingens fane har været repræsenteret ved 7 begivenheder i Aarhus-området, udover jubilæumsstævne m.m. i Viborg

Der har deltaget 3 medlemmer i skydning i regi af Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger, hvor Jan Magnussen opnåede en 3. plads.

Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger har opsagt lejemålet i Kovnogade pr. 1. oktober 2017 på grund af en fordobling af huslejen. Det er endnu ikke lykkedes at finde andre lokaler.

Derfor stor tilfredshed med at denne generalforsamling kan afholdes hos Hjemmeværnet.

Afslutningsvis nævnte formanden næste uges bowlingarrangement og PLS 100 års jubilæum den 20. marts, samt det netop modtagne tilbud om en udflugt for medlemmer med ledsagere til Stettin i efteråret 18 eller forår 19.

Formandens beretning blev godkendt.
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der udviser et driftsunderskud på 1.886,65 kr. og en egenkapital på 2.445,02 kr.
Regnskabet blev godkendt.

Til bestyrelsen genvalgtes Jens Ulsted Sørensen som kasserer samt Ove Grøn og Jan Magnussen.
Henning Refsgaard genvalgtes som bestyrelsessuppleant ligesom Hans Peter Krupsdahl og Henning Kristensen blev genvalgt som revisorer.
Niels Dürr genvalgtes som revisorsuppleant og fanebærer suppleant
Jens Ulsted Sørensen genvalgtes som fanebærer og Poul Erik Rasmussen blev genvalgt som afdelingens 2. medlem af repræsentantskabet.

Under eventuelt blev markeret, at Henning Refsgaard har været medlem af Prinsens Livregiments Soldaterforening i 50 år og formanden overrakte 50 års medalje og Gloria Finis til jubilaren.
Generalforsamlingen blev afsluttet med kaffe, madder og hjemmebagt kage.

 

Aarhus
afdelingen
Stiftet 5. november 1973

Formand:
Niels Jørgen Ravn Sørensen (MR)
Vissenbjergvej 4
8250 Egå
Telefon:
86 22 01 22
Mobil:
24 91 67 90

 

Redaktør:
Preben I . Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918