Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 

Sidste nyt fra Aarhus afdelingen

2 æresmedlemmer i Aarhus Afdelingen

Ved repræsentantskabets generalforsamling fredag den 8. juni blev der udnævnt 2 æresmedlemmer, begge fra Aarhus afdelingen, nemlig Poul Erik Rasmussen og Henning Kristensen.

Udnævnelsen skete i forbindelse med, at de begge efter mange års virke fratrådte deres tillidshverv i Fødselsdagsfonden.

Poul Erik Rasmussen fratrådte som sekretær, en post han har bestridt de sidste 25 år. Men inden da var han i 1974 med til at starte Aarhus Afdelingen og har siden beklædt adskillige bestyrelsesposter.

Poul Erik Rasmussen er stadig medlem af afdelingens bestyrelse og valgt som afdelingens medlem af repræsentantskabet.

Henning Kristensen blev valgt til bestyrelsen for Aarhus afdelingen i 1979. I 1983 blev han fungerende formand og varetog efterfølgende formandshvervet for afdelingen frem til 1997. Siden har Henning Kristensen været medlem af bestyrelsen indtil 2017 og er nu revisor.

I 2005 blev Henning Kristensen valgt som formand for Fødselsdagsfonden og har siden 2009 varetaget kassererposten.

Begge har således i omkring 40 år på forskellige poster udført et betydningsfuldt arbejde for soldaterforeningens trivsel, hvorfor udnævnelsen til æresmedlemmer er fuldt fortjent.

Der er derfor al mulig grund til at lykønske begge med udnævnelsen.

Det gjorde landsformanden da også, da han på generalforsamlingen overrakte medalje og diplom som synligt tegn på æresmedlemsskabet til Poul Erik Rasmussen.

Henning Kristensen var desværre forhindret i at være til stede på grund af bortrejse, men vil blive hædret på et senere tidspunkt.

 

 

Aarhus
afdelingen
Stiftet 5. november 1973

Formand:
Niels Jørgen Ravn Sørensen (MR)
Vissenbjergvej 4
8250 Egå
Telefon:
86 22 01 22
Mobil:
24 91 67 90

 

Redaktør:
Preben I . Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918