Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 

Nyt samarbejde

Prinsens Livregiments Soldaterforening, Aarhus afdeling er den mindste afdeling under PLS, hvad angår medlemstal.

Vi har derfor glæde af, at være medlem af Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger, som tilrettelægger opgaver af fælles interesse og formidler kontakt både indad og udad.

Vi har imidlertid efter invitation fra Ebeltoft Marineforening indledt et samarbejde med denne og en række soldaterforeninger på Djursland, hvilket åbner mulighed for yderligere aktivitet i afdelingen.

Vi har således deltaget med fane ved Søværnets Dag i Ebeltoft den 9. maj og desuden var vi flere, som overværede en flot koncert med Prinsens Musikkorps på Torvet i Ebeltoft den 17. august.

Den 23. september deltog vi med et skydehold ved Soldaterforeningsskydning mellem soldaterforeningerne på Djursland. Vi vandt ikke, men blev heller ikke nummer sjok, og vi havde en rigtig fin dag i Ebeltoft med kammeratligt samvær.

Ved den lejlighed holdt de tilknyttede foreningers formænd et lille møde om fælles arrangementer i 2019.

Det aftaltes, at Soldaterforeningsskydning holdes søndag den 22. september, hvor PLS Aarhus gerne igen skal have mindst ét hold med.

Der planlægges endvidere afholdt en fælles udflugt lørdag den 25. maj 2019.

Nærmere om begge arrangementer senere.

I bestyrelsen ser vi frem til et fortsat spændende samarbejde med soldaterforeningerne på Djursland.

ALLE MEDLEMMER AF PLS ØNSKES EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR. 

Generalforsamling 2019

Den ordinære generalforsamling 2019 afholdes mandag den 4. marts kl. 1900 i Hjemmeværnets lokaler, Grimhøjvej 1, Brabrand.

Dagsorden:

Valg af dirigent

Formandens beretning

Regnskab

Indkomne forslag

Valg

Formand på valg: Niels Jørgen Ravn Sørensen

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Poul Erik Rasmussen

Bestyrelsessuppleant på valg: Henning Refsgaard

Revisorer på valg: Hans Peter Krupsdahl og Henning Kristensen

Revisorsuppleant på valg: Niels Dürr

Fanebærer på valg: Jens Ulsted Sørensen

Fanebærersuppleant på valg: Niels Dürr

Valg af 1 repræsentant til repræsentantskabet

Eventuelt

Bemærk mødestedet

 

Aarhus
afdelingen
Stiftet 5. november 1973

Formand:
Niels Jørgen Ravn Sørensen (MR)
Vissenbjergvej 4
8250 Egå
Telefon:
86 22 01 22
Mobil:
24 91 67 90

 

Redaktør:
Preben I . Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918