Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 

Soldaterforeningsskydning i Ebeltoft

Den årlige skydning mellem soldaterforeningerne på Djursland blev afholdt søndag den 22. september på banerne ved Marinestuen i Ebeltoft.

PLS Aarhus afdeling deltog denne gang med 2 skydehold á 3 mand, hvilket skulle forbedre vore chancer.

Vi mødtes kl. 8.30 til morgenkaffe, hvorefter man gik i gang med at afvikle skydningen.
 

Der blev arbejdet energisk på de 10 baner, man råder over.

Resultatet af skydningen kunne offentliggøres umiddelbart før frokost.

Desværre blev det ikke et PLS hold, som vandt, men vi slap dog hæderligt fra skydningen. Ligeledes inden frokost holdt foreningernes formænd et møde for fastlæggelse af fremtidige fælles aktiviteter.

Næste år afholdes skydningen søndag den 20. september, og der arbejdes med et forslag om en fælles tur til Sønderjylland i forbindelse med festligholdelsen af 100 års dagen for Genforeningen den 11. juli. Nærmere om begge arrangementer senere.

Så gik vi over til en udsøgt frokost – det kan de bare i Marinestuen i Ebeltoft – og et kammeratligt samvær mellem deltagerne fra alle de fremmødte foreninger.

Det var en virkelig god dag, som det kun kan anbefales flere at deltage i.

Generalforsamling 2020

Den ordinære generalforsamling 2020 afholdes mandag den 2.marts kl. 1900 i Hjemmeværnets lokaler, Grimhøjvej 1, Brabrand. 

Dagsorden:
1  Valg af dirigent
2  Formandens beretning
3  Regnskab
4  Indkomne forslag
5  Valg
    A Kasserer på valg: Jens Ulsted Sørensen

    B Bestyrelsesmedlemmer på valg: Ove Grøn og Jan Magnussen

    C Bestyrelsessuppleant på valg: Henning Refsgaard

    D Revisorer på valg: Hans Peter Krupsdahl og Henning Kristensen

    E Revisorsuppleant på valg: Willy Mathiesen

    F Fanebærer på valg: Jens Ulsted Sørensen

    G Fanebærersuppleant på valg: Niels Dürr

    H Valg af 1 repræsentant til repræsentantskabet

6  Eventuelt

 

Aarhus
afdelingen
Stiftet 5. november 1973

Formand:
Niels Jørgen Ravn Sørensen (MR)
Vissenbjergvej 4
8250 Egå
Telefon:
86 22 01 22
Mobil:
24 91 67 90

 

Redaktør:
Preben I . Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918