Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 

Generalforsamling 2023

Den ordinære generalforsamling 2023 afholdes mandag den 6.marts kl. 1900 i Hjemmeværnets lokaler, Grimhøjvej 1, Brabrand.

Dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Regnskab
4 Indkomne forslag

5 Valg

A Formand på valg:
Niels Jørgen Ravn Sørensen

B Bestyrelsesmedlemmer på valg:Poul Erik Rasmussen,
Mogens Randa

C Bestyrelsessuppleant på valg:
Willy Mathiesen

D Revisorer på valg:
Hans Peter Krupsdahl og
Henning Kristensen

E Revisorsuppleant på valg:
Willy Mathiesen

F Fanebærer på valg:
Jens Ulsted Sørensen

G Fanebærersuppleant på valg:Niels Dürr

H Valg af 1 repræsentant til repræsentantskabet

6 Eventuelt

 

 

 

 

Aarhus
afdelingen
Stiftet 5. november 1973

Formand:
Niels Jørgen Ravn Sørensen (MR)
Vissenbjergvej 4
8250 Egå
Telefon:
86 22 01 22
Mobil:
24 91 67 90

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918