Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Afdelingen og PLS byder velkommen til...

Afdelingen har den glæde, at byde velkommen til et nyt medlem: Jakob Bejer, Højbjerg, der har gjort tjeneste ved PLR 1986/87.

Invitation til 50-års jubilæum
PLS Aarhus afdelingen blev stiftet den 5. november 1973 og kan således søndag den 5. november 2023 fejre 50-års stiftelsesjubilæum.

Bestyrelsen har besluttet at markere jubilæet med et arrangement på dagen og har velvilligt fået økonomisk støtte hertil fra hovedforeningen og fødselsdagsfonden.

Arrangementet finder således sted søndag den 5. november 2023 i Hjemmeværnets lokaler, Grimhøjvej 1, 8220 Brabrand med følgende program:

Kl. 12.00: Foredrag om Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognoscering, som er et særligt
Hjemmeværnskompagni med speciale i fjernopklarings- og patruljeenhed.
Kl. 13.00 – 15.00: Reception med et lettere traktement.
Medlemmer af PLS Aarhus afdelingen inviteres herved med ledsager til arrangementet.
Af hensyn til den praktiske gennemførelse vil tilmelding være nødvendig og bedes foretaget senest søndag den 1. oktober 2023 til formand Niels Jørgen Ravn Sørensen, på e-mail: NJRS@webspeed.dk eller telefon nr. 24 91 67 90 alternativt til kasserer Jens Ulsted Sørensen på e-mail: jensulstedsorensen@mail.dk eller telefon nr. 24 84 47 88.
Der påtænkes desuden lavet en erindrings-/ jubilæumsmedalje, som vil kunne købes for 150 kr.
Ved tilmelding bedes det meddelt, om man ønsker denne medalje.
Medaljen vil også kunne erhverves af Aarhus afdelingens medlemmer uden deltagelse i jubilæumsarrangementet. I så fald skal man blot rette henvendelse herom til formanden, ligeledes senest den 1. oktober 2023.
Vi ser frem til et godt jubilæum.
Bestyrelsen PLS Aarhus afdeling
 

Herning
afdelingen

Stiftet 20. juni 1930

Formand:
Jens Henry Jensen (MR)
Vesterallé 29, Hammerum
7400 Herning
Telefon:
21 74 85 51
E-mail:
jenshenry215@gmail.com

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918