Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

50-års jubilæum
Søndag den 5. november fejrede Aarhus afdelingen sit 50-års stiftelsesjubilæum med et foredrag og en reception i Hjemmeværnets lokaler i Brabrand.

Ca. 45 deltagere overværede et spændende foredrag af Afghanistan-veteran Morten Agerskov, som fortalte om sine overvejelser og oplevelser før, under og efter sin udsendelse.

Et medrivende foredrag, som gav stof til eftertanke.

Ved den efterfølgende reception med pålægsbord og diverse drikkevarer blev der uddelt fortjent hæder flere af afdelingens medlemmer.
Præsidenten for Danske Soldaterforeningers Landsråd, oberst Christian Arildsen, tildelte Poul Erik Rasmussen DSL’s Æresmedalje. Poul Erik var med til at stifte Aarhus afdelingen og har siddet i dens bestyrelse i alle 50 år – ganske imponerende.

Landsformanden for PLS, oberst Kurt Mosgaard, tildelte Jens Ulsted Sørensen og Ove Grøn PLS’s hæderstegn for mange års fortjenstfuld indsats i Aarhus afdelingens bestyrelse.

Flere talere overbragte lykønskninger til afdelingen og gode tanker for fremtidens under det efterfølgende hyggelige samvær.

Bestyrelsen for Aarhus afdelingen vil gerne takke alle for deltagelsen og for deres bidrag til den gode stemning samt for de mange gaver.

En særlig tak til Fødselsdagsfonden og til Landsforeningen for deres økonomiske håndsrækning, der muliggjorde gennemførelse af arrangementet.

Vi tager nu med frisk mod fat på det næste halve århundrede.

GLORIA FINIS

Godt nytår!
Når I sidder med dette blad i hånden, skulle julen gerne være godt overstået, og vi ser ind i et nyt år 2024.
Det forløbne år har desværre ikke bragt mere fred i verden – tværtimod.
Krigen mellem Rusland og Ukraine er fortsat hen over året med uformindsket styrke, og i Mellemøsten brød konflikten mellem Israel og Hamas ud i lys lue og har medført megen død og ødelæggelse.
Vi lever heldigvis i et mere fredeligt land, men det må ikke blive en sovepude.
Det er vigtigt ikke alene at opretholde men også at videreudbygge et slagkraftigt forsvar.
Det er en opgave for politikerne, men soldaterforeningen kan dog også yde et bidrag i baggrunden, for som der bl.a. står i PLS’s formålsparagraf: ”-at virke for bedre forståelse mellem borgere og forsvaret.”
Det skal vi tænke på i vores dagligdag.
2023 har været et godt år for PLS med bl.a. et velafviklet jubilarstævne og en utrolig spændende landsudflugt til Regan Vest arrangeret af Aalborg afdelingen.
For os i Aarhus afdelingen har året været markant, idet vi den 5. november kunne markere afdelingen 50-års jubilæum – omtalt andet sted i bladet
Det blev en flot dag med mange gæster, hvor vi kunne markere, at der trods dalende medlemstal stadig er liv i afdelingen.
Det liv håber vi kan fortsætte i det nye år, og bestyrelsen ønsker på gensyn og rigtig godt nytår til alle.

Generalforsamling 2024
Den ordinære generalforsamling 2024 afholdes mandag den 4.marts kl. 1900 i Hjemmeværnets lokaler, Grimhøjvej 1, Brabrand.

Dagsorden:

1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Regnskab
4 Indkomne forslag
5 Valg
A Kasserer på valg: Jens Ulsted Sørensen
B Bestyrelsesmedlemmer på valg: Ove Grøn og Jan Magnussen
C Bestyrelsessuppleant på valg: Willy Mathiesen
D Revisorer på valg: Hans Peter Krupsdahl og Henning Kristensen
E Revisorsuppleant på valg: Willy Mathiesen
F Fanebærer på valg: Jens Ulsted Sørensen
G Fanebærersuppleant på valg: Niels Dürr
H Valg af 1 repræsentant til repræsentantskabet
6 Eventuelt
 

Herning
afdelingen

Stiftet 20. juni 1930

Formand:
Jens Henry Jensen (MR)
Vesterallé 29, Hammerum
7400 Herning
Telefon:
21 74 85 51
E-mail:
jenshenry215@gmail.com

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918