Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Generalforsamling 2024

Den ordinære generalforsamling 2024 blev afholdt mandag den 4.marts kl. 1900 i                         Hjemmeværnets lokaler, Grimhøjvej 1, Brabrand.

 Dagsorden: 

1  Valg af dirigent

2   Formandens beretning

3   Regnskab

4   Indkomne forslag

5   Valg

     A  Kasserer på valg: Jens Ulsted Sørensen

     B  Bestyrelsesmedlemmer på valg: Ove Grøn og Jan Magnussen

     C  Bestyrelsessuppleant på valg: Willy Mathiesen

     D  Revisorer på valg: Hans Peter Krupsdahl og Henning Kristensen

     E  Revisorsuppleant på valg: Willy Mathiesen

     F  Fanebærer på valg: Jens Ulsted Sørensen

     G Fanebærersuppleant på valg: Niels Dürr

     H  Valg af 1 repræsentant til repræsentantskabet

6   Eventuelt

Herning
afdelingen

Stiftet 20. juni 1930

Formand:
Jens Henry Jensen (MR)
Vesterallé 29, Hammerum
7400 Herning
Telefon:
21 74 85 51
E-mail:
jenshenry215@gmail.com

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918