Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens Historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
IBilledserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Sidste nyt fra Herning

Generalforsamling i Herning

Generalforsamling i Prinsens Livregiments Soldaterforening – Herning afdeling afholdtes d. 10-2-2014 på CF kasernen i Herning.
Vi var 19 personer forsamlet – heraf var de 12 medlemmer af foreningen.

Først var der spisning der jo lidt forsinket foregik med megen snak – historier og højt humør.

Efter spisningen trak damerne sig tilbage til de bløde stole og generalforsamlingen kunne begynde.

Fanen blev ført ind og efter en velkomst til generalforsamlingen kunne vi gå over til dagsordenen.

Pkt. 1.  Valg af dirigent. foreslået og valgt Henry Bjerg.

Pkt. 2. Formandens beretning      
Beretningen var i 2 udgaver den skrevne der omtalte årets arrangementer i kort form
Derudover der en mundtlig beretning var en uddybning af nogle af arrangementerne – men også formandens tanker og ønsker for foreningen. Her efterlyste formanden medlemmernes meninger angående foreningens virke fremover- da det jo er vigtigt at arrangementer afspejler medlemmernes ønsker.

Som et fremtidigt projekt vil bestyrelsen tillige med Forsvars brødrene prøve at undersøge om det samarbejde der består de to foreninger imellem kan udvides med flere af de soldaterforeninger der findes i området.

Foreningen har jo fået et ”nyt” blad - ja vi har da fået egen forside og navnet ”Prinsens” tilbage og det er der rigtig stor tilfredshed med.

Fødselsdag 85 år – ja altså vore lokale forening bliver 85 år i 2015 og det er da en vigtig dag – men hvordan fejrer vi det.  Her vil det være rigtig rart om bestyrelsen får forslag og ideer til hvordan det skal arrangeres.

Til sidst var der en tak til bestyrelsen og landsledelsen m.v. for samarbejdet i perioden.

Efter en kort debat blev beretningen godkendt

Pkt. 3 Regnskab  
Kassereren gennemgik regnskabet der udviste et overskud for 2013 på Kr. 1721,-
Regnskabet godkendtes

Pkt. 4 Indkomne forslag - Der var ikke indkommet forslag.

Pkt. 5

Valg af kasserer

Preben Troelsen

Genvalg

Pkt. 6

Valg af suppleanter til bestyrelsen

Knud Erik Olsen

Genvalg

 

 

Bruno Andersen

Genvalg

Pkt. 7

Valg af revisor

Kristian Handbjerg

Genvalg

Pkt. 8

Valg af revisorsuppleanter

Kim Nygaard Pedersen

Genvalg

 

 

Bent Albrectsen

Genvalg

Pkt. 9

Valg af medlem til repræsentantskabet

Magne Fonnesbæk

Genvalg

Pkt. 10

Valg af fanebærer

Kristen Knygberg

Genvalg

Pkt. 11  Eventuelt
Vores gæst fra landsledelsen orienterede om hvad der rørte sig på landsplan f.eks. Prins Henrik fylder 80 år til juni i år og om hvilke planer der var desangående.

Jubilæumsstævne - Man evaluerer hvert år på om der er noget der kan gøres anderledes og bedre.

Næste års udflugt arrangeres af Ålborg afdeling. 

Generalforsamlingen kunne herefter afsluttes og så var det tid til kaffen og det fornøjelige samvær.

Vi havde overtalt Peder Korshøj til at fortælle om sit liv i forsvaret.

Det var rigtig spændende at høre om og vi sender en stor tak til Peder for historierne.

PBS
Jens Henry Jensen

Husk det nu!!

Bowlingaften, som vi plejer mod Forsvarsbrødrene i Herning, den 24. april kl. 1900.
Kom i god tid, så du kan nå at få skoene snøret og varmet ordentligt op.
Prisen: Bowling og kaffe med brød koster 50 kr. Kaffen uden bowling koster 25 kr.
Tilmelding til Preben, 97121198 eller 20456098 senest mandag af hensyn til banebestillingen. 

Herning
afdelingen

Stiftet 20. juni 1930

Formand:
Jens Henry Jensen (MR)
Vesterallé 29, Hammerum
7400 Herning
Telefon: 97 11 85 51
E-mail:
jens.henry@mail.tele.dk

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918