Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Sidste nyt fra Herning afdelingen

Herning-afdelingen fylder 85 år
Det vil vi fejre den 19. juni 2015 med en lille reception i Folkedanserhuset på Bornholmsvej 8 i Herning.

Se mere i juni-nummeret om dette.

MVH
Bestyrelsen
Generalforsamling
Prinsens Livregiments Soldaterforening Herning afdeling den 9. februar 2015

I Herning på C F Kasernen afholdtes vores generalforsamling. Vi startede med at føre fanen ind hvorefter der var budt til bords – maden var god og rigelig – ingen klager her.

Da de kulinariske glæder var overstået blev damerne venligst fulgt til de bløde stole i baggrunden nu da generalforsamlingen skulde starte.

Vi var 16 deltagere i alt denne aften

Vi startede med en velkomst til alle der var kommet til generalforsamlingen – herunder også en særlig velkomst til Peder Korshøj og til vor nye landsformand Kurt Mosgaard.

Herefter en kort minde stund for de af vore kammerater der ikke er hos os mere.
Dagsordenen blev herefter fulgt.

Dirigent - Foreslået og valgt blev Henry Bjerg Pedersen

Beretning – Formanden gennemgik året med en omtale af de arrangementer der har været i afdelingen samt de andre begivenheder der har været i landsforeningens regi.
Vores Bowling aftner er jo rigtig gode med mange deltagere – vi er p.t. 2 foreninger der sammen spiller mod hinanden – og der bliver kæmpet bravt om at vinde hæderen denne aften.

Vi er Forsvars brødrene og PLS Herning der spiller – men vi håber at flere soldaterforeningen vil deltage på sigt.

På landsplan var det så hyldestkoncerten for H.K.H. Prinsgemalen, der var en rigtig dejlig aften hvor vores nu tidligere landsformand havde kommandoen hele denne aften, som han klarede rigtig flot. Det var en dejlig aften for alle der deltog.

På midtvejsmødet måtte Jens Chr. Lund så overdrage posten som landsformand til vores nye formand
”Generaloberst” Kurt Mosgaard. Vores gamle Oberst var ikke særlig glad for at være nødsaget til at gå af, men en stærkere fjende havde overvundet ham, nemlig Parkinsons.
Herfra tak for kampen Jens Chr. Lund.

Endvidere så bliver Herning afd. 85 år her til sommer og det påtænker vi i afdelingen at festligholde.

Sluttelig tak til de fremmødte – bestyrelse – Landsforeningens bestyrelse og andre der har været et samarbejde med i årets løb. Beretningen blev godkendt.

Regnskab - Regnskabet viste et overskud for året på små 3200,00. Regnskabet blev godkendt.

Forslag - Der var ikke indsendt forslag.

Valg.
Formand Genvalg til Jens Henry Jensen
Bestyrelses medlemmer Genvalg til Henning Andersen og Kristen Knygberg
Supl. Til bestyrelsen Genvalg til Knud Erik Olsen og Bruno Andersen
Revisor Genvalg til Henry Bjerg Pedersen
Revisor supl Genvalg til Bent Albrechtsen
Medlem til repræsentantskabet. Genvalg til Magne Fonnesbæk
Fanebærer Genvalg til Kristen Knygberg
Eventuelt. Her efterlyste bestyrelsen forslag nye og andre arrangementer.

Efter Generalforsamlingen og efter kaffen kom Kurt Mosgaard så på podiet og han fortalte levende og engageret om sin tid i forsvaret og om sin tid som udsendt til andre dele af verdenen.
Det var en rigtig god aften!

PBV
Jens Henry Jensen

60 års tegn til Magne Fonnesbæk


Landsformand Kurt Mosgaard lykønsker Magne Fonnesbæk med 60 års tegnet.
Under generalforsamlingen den 9. februar fik vores mangeårige medlem af foreningen og tidligere kasserer Magne overrakt et 60 års tegn af Kurt Mosgaard.

Vi gratulerer med tegnet og ønsker alt godt fremover.

Bowlingaften
Den 23. april kl 1900 er der bowling igen på Fyrrevej 6 i Herning. Denne gang med en ny foreningsdeltager, som er Pensionistklubben under NNF Herning afdelingen. Vi siger velkommen til deltagerne fra NNF.

Som sædvanligt stiller vi i god tid, så vi er kampklare kl. 1900.

Husk tilmelding senest den 20. april til Preben. Tlf. 20456098 eller 97121198 eller pit@dlgmail.dk

Prisen er den sædvanlige: 50. kr. for bowling og kaffe. Kaffen alene koster 25 kr.
 

 

 

Herning
afdelingen

Stiftet 20. juni 1930

Formand:
Jens Henry Jensen (MR)
Vesterallé 29, Hammerum
7400 Herning
Telefon:
21 74 85 51
E-mail:
jenshenry215@gmail.com

 

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918