Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Sidste nyt fra Herning afdelingen

Siden sidst...
Den 24. september skete det så igen. Den halvårlige dyst mellem PLRS Herning, Forsvarsbrødrene i Herning og NNF Herning afd.
Som sædvanlig blev der brugt armkræfter i massevis og snakken gik lystigt, både under spillet og det efterfølgende kaffebord. Tak til de der kom med de små historier og anekdoter, de bragte latteren frem.
Her resultaterne på de 3 bedste fra hver forening:
NNF.
Preben Andersen 183 kegler og aftenens højeste score, tillykke med det.
Niels Chr. Mogensen 178 kegler
Jenny Lisby 146 kegler.
Forsvarsbrødrene
Knud Nielsen 171 kegler
Niels Pedersen 150 kegler
Astrid Sigaard 146 kegler
Prinsens
Henry Bjerg 146 Kegler
Bruno Andersen 145 kegler
Preben Troelsen 128 kegler

Der er revanche den 17. marts 2016 kl.1845 samme sted. Alle medlemmer fra de 3 foreninger er velkomne.
Tilmelding til Preben, 20456098 eller pit@dlgmail.dk senest den 14. marts.

Tanker om bestyrelser
Jeg er blevet opfordret til at skrive til bladet – der var ingen binding om hvad der skulde skrives om.
Den var svær – for hvad er det så lige man så finder på at udbrede sig om.
Jeg fik så den tanke at skrive om bestyrelser.
Her for ganske nylig var jeg til begravelse for en af byens folk – en rigtig udmærket mand som jeg kender i flere sammenhænge fra netop bestyrelsesarbejde. Ved det efterfølgende kaffebord blev han da også rost for sin deltagelse i ganske mange bestyrelser, og for sin vedvarende kamp for det der nu var vigtig for ham.
Når jeg tænker tilbage på de bestyrelser m.v. jeg selv har været en del af– så må man jo erkende at skal der komme et godt resultat ud af det arbejde bestyrelsen udfører så er det rigtig godt hvis der i bestyrelsen er mindst en ildsjæl. Det kan være det der gør at man opnår noget som rækker
ud over det forventelige, man må så også erkende at det ikke er nemt at finde disse ildsjæle til alle de bestyrelser der nu er i dette land.
Hvis der så ikke er en sådan ildsjæl så skal man ikke give op – det er måske bare at det kræver mere af alle der deltager i arbejdet.
Når det så kommer til at rekruttere til bestyrelser så må man også erkende at det kan være ” op af bakke ” at finde nogen der vil træde ind på posterne.
Hvorfor så denne svada om noget der sandsynligvis er ganske vist for alle - det er kun for at gøre opmærksom på at den forening, hvor dette forhåbentlig kommer i bladet, Prinsens Livregiments Soldaterforening der jo som bekendt ikke får nye medlemmer og de der sider på ganske mange af posterne jo ikke bliver yngre.
Jeg ser ikke et problem sådan lige her og nu – for vi kan da melde at vi har en bestyrelse og jeg har ikke fået meldinger om afgang fra bestyrelsen – så det kører - men hvor længe - og her forestiller jeg mig at det ikke kun er hos os at vi på sigt kan se problemer.
Løsninger har jeg ikke men måske kan man starte én debat om hvad der evt. kan gøres hvis og når man står med en lokalforening der ikke kan stille en bestyrelse. Er det så kun den mulighed at lukke lokalafdelingen og lægge den ind under Viborg afd. eller kan man forestille sig andre løsninger.
Nu vil jeg gerne her til slut slå helt fast - Herning afd. er ikke på vej til at slukke og lukke – men vi har begyndt debatten om hvad nu hvis!

Mange hilsner

Jens Henry Jensen
Formand i Herning afdelingen

 

Herning
afdelingen

Stiftet 20. juni 1930

Formand:
Jens Henry Jensen (MR)
Vesterallé 29, Hammerum
7400 Herning
Telefon:
21 74 85 51
E-mail:
jenshenry215@gmail.com

 

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918