Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Foreningen byder velkommen til…
Tonny Juul Andersen,
Hovedgaden 82, 6971 Spjald. Indkaldt 1983.
Fremtidige aktiviteter…

Generalforsamling
Generalforsamling i Prinsens Livregiments Soldaterforening – Herning afdeling afholdes d. 15-2-2016 kl. 1800 på CF kasernen, H. P. Hansensvej 100, Herning.
Pkt.1. Valg af dirigent.
Pkt.2. Formandens beretning
Pkt.3. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent
Pkt.4. Indkomne forslag
Pkt.5. Valg af Kasserer Preben I. Troelsen
Valg af 1 bestyrelsesmedlem Magne Fonnesbæk
Pkt. 6 Valg af suppleanter til bestyrelsen Knud Erik Olsen, Bruno Andersen,
Pkt. 7 Valg af revisor Kristian Handberg, Henry Bjerg Pedersen
Pkt. 8 Valg af revisorsuppleanter, Bent Albrechtsen + en ny
Pkt. 9 Valg af medlem til repræsentantskabet, Magne Fonnesbæk
Pkt. 10 Valg af fanebærer, Kristen Knygberg
Pkt. 11 Eventuelt
Husk tilmelding til Magne 97129877 eller Preben 20456098 eller pit@dlgmail.dk absolut senest den 11. februar. Dette af hensyn til køkkenet.

Bowling 17. marts 2016.
Husk tilmelding til næste bowlingaften den 17. marts kl. 1845 senest mandag den 14. marts. Jeg skal aflevere deltagerantal til bowlinghallen denne dag. Dette af hensyn til hvor mange baner vi skal bruge.

Husk det nu!!
Preben
 

 

Herning
afdelingen

Stiftet 20. juni 1930

Formand:
Jens Henry Jensen (MR)
Vesterallé 29, Hammerum
7400 Herning
Telefon:
21 74 85 51
E-mail:
jenshenry215@gmail.com

 


 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918