Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Generalforsamling d.15-2-2016
Referat

Som varslet i bladet blev der afholdt generalforsamling i Herning afd. d. 15-2-2016.

Medlemmerne m/ damer samt vore gæster indfandt sig til kl. 18.00, hvorefter vi kunne
sætte os til bords – der var rigelig med mad – de fleste kunne ikke klare 2. omgang.
Ved et veldækket bord går snakken jo som regel strygende og således også her – soldater
har mange historier at fortælle, og de behøver ikke alle at handle om soldaterlivet.

Da vi havde kæmpet os igennem den gode mad, så kunne man jo forledes til at ville tage den med ro ovenpå disse anstrengelser, men vi skulle jo også nå aftenens program.
Generalforsamlingen blev indledt med en velkomst til medlemmerne og de af vore damer der havde valgt at tage imod indbydelsen til at deltage. Vi var i alt 20 personer – heraf 12 medlemmer 5 damer og 3 gæster.

Gæsterne var Landsformand Kurt Mosgaard – Vicelandsformand Peder Korshøj og K.C. Olsen DSL.

Som Dirigent blev valgt Henry Bjerg Pedersen
Dirigenten tog herefter over og ledede mødet.
Inden beretningen bad formanden om at mødet kunne suspenderes, da der var en begivenhed undervejs.

Henry Bjerg Pedersen (Revisor for foreningen gennem 46 år)
Magne Fonnesbæk - ( Kasserer/ Bogholder gennem mere end 20 år)
Kristen Knygberg -( Fanebærer – Bestyrelsesmedlem m.v. i mere end 20 år)
Disse tre personer var indstillet til at blive æresmedlemmer af foreningen med tilhørende medalje.

Landsformand Kurt Mosgaard forestod udnævnelsen samt overrakte medaljerne.
K C Olsen fra DSL havde ligeledes gaver med idet han kunne overække D.S.L.`s Fortjenstmedalje i Sølv til de tre ovennævnte personer samt til formanden for Herning afd. Jens Henry Jensen for 35 års virke i bestyrelsen.

Generalforsamling fortsatte derefter med beretningen.
Formanden gennemgik året med kommentarer til de arrangementer, der har været afholdt – vores bowlingaftenen med Forsvarsbrødrene og NNF's efterlønsklub. Der bliver kæmpet bravt om æren,
men vi må erkende, at de er svære at slå. Dog vil kampen fortsætte også i dette år.

Ud over disse aftener, har der været afholdt en udflugt til Mosgaard Museum arrangeret af Århus afd. Et rigtig godt arrangement – det er et spændende sted at besøge. Der har været div, arrangementer

I Viborg – herunder Viborg bys 150 års jubilæum som garnisonsby - repræsentantskabsmøde –
Jubilæumsdagen m.v.

Herning afd. havde også fødselsdag d. 20. juni 2015 og i den anledning var der en reception d. 19. juni i Herning hvor gæster fra nær og fjern mødte op med lykønskninger og gaver. Bestyrelsen ser tilbage på dagen med stor glæde og takker for gaverne og fremmødet. Dette var med til at gøre dagen festlig og mindeværdig.

Det at spå om fremtiden er svært og her måtte formanden da også erkende at de ønsker om et større samarbejde i Herning Kommune soldaterforeninger imellem havde vist sig vanskeligere end først antaget – det er ikke opgivet, men forventninger er ikke på samme niveau som tidligere. Foreløbig er der et rigtig godt samarbejde med Forsvarsbrødrene, og så må vi se fremadrettet, om det kan udvides med andre soldaterforeninger.

Formanden sluttede beretningen med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde, og rettede en stor tak til landsledelsen.

Beretning blev herefter godkendt.

Regnskab – overskud for året viste et beløb 2113,04 - Dette blev godkendt af forsamlingen.

Der var ikke indsendt forslag til behandling på generalforsamlingen.

Valgene.
Der var genvalg til alle, på nær revisor Kristian Handberg der trådte et skridt ned og blev revisor suppleant

Som ny revisor valgtes Niels Aaberg.

Under eventuelt takkede modtagerne af hæderstegn for disse.

Kurt Mosgaard orienterede om hvad der rør sig i Landsforeningen.
Fortalte om Veteran medaljen der gives til folk der har været udsendt for Danmark.
Der er så også kommet en Medalje øl, som er produceret af Thisted bryghus og som forhandles af mindelokalerne i Viborg.

Roste også samarbejdet med Dragonerne vedr. vores blad – det går rigtig godt.
Det ville dog være dejligt, hvis vi i vores område kunne skaffe firmaer, der ønsker at annoncere i bladet da det er disse annoncer, der er grundlaget for den gode økonomi vedr. bladet – så er der nogen der har ideer, angående dette så hører vi gerne mere herom.

Under kaffen fortalte afdelingens kasserer Preben Troelsen så om sin store interesse for slægtsforskning, hvorfor er det nu så spændende – det blev vi så klar over, da Preben kunne berette, at han er nået helt tilbage til Gorm den Gamle – ikke alene har han rede på hvem og hvad de har været. Han kan også fortælle mange historier om sine forfædre.

Når man er i et hyggeligt lag, så går tiden jo uden at man tænker på det – men det får jo en ende og således også denne aften, hvor vi drømte os tilbage til den gang, hvor vi kunne løbe med fuld oppakning – og gå i flyverskjul uden besvær.

Ref.
Jens Henry Jensen
 

Herning
afdelingen

Stiftet 20. juni 1930

Formand:
Jens Henry Jensen (MR)
Vesterallé 29, Hammerum
7400 Herning
Telefon:
21 74 85 51
E-mail:
jenshenry215@gmail.com

 

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918