Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Siden sidst…
Efterårets dyst i bowling

23 personer deltog i bowlingdysten den 6. oktober i Herning Bowlinghal. Igen en stor og god aften med god bowling og stemning.

Resultaterne fra dysten blev følgende:
Fra Forsvarsbrødrene:
Knud Nielsen 155 kegler
Henny Jessen 116 kegler
Jens Ove Toftgaard 115 kegler
Fra NNF:
Preben Andersen 173 kegler, aftenens største score.
Jenny Lisby 172 kegler
Niels Chr. Mogensen 143 kegler
Fra Prinsens:
Preben Troelsen 127 kegler
Bruno Andersen 105 kegler
Jytte Andersen 98 kegler.

Ved det efterfølgende kaffebord gik snakken lystigt, og blev så også krydret med de sædvanlige historier fra Jens Henry og Per Balch Sørensen. Per gav også lige en lille sang, ikke dårligt.
9 flasker vin blev fordelt ved lodtrækning.

Så alt i alt en rigtig god aften, tak til deltagerne og på gensyn til næste bowlingaften, som er den 23 marts kl. 1845 i Herning Bowlinghal, Fyrrevej 6 i Herning.

Referent:
Preben
Fremtidige aktiviteter
Generalforsamlingen 2017
Generalforsamlingen afholdes på CF-kasernen, H. P. Hansensvej 100, Herning mandag den 13. februar 2017 kl. 1800 hvor vi som sædvanlig starter med spisning, Wienerschnitzel med tilbehør.

Derefter generalforsamling

 Pkt. 1 Valg af dirigent
 Pkt. 2 Formandens beretning
 Pkt. 3 Regnskab
 Pkt. 4 Indkomne forslag
 Pkt. 5

 

 

 

Valg af formand, Jens Henry Jensen, modtager genvalg
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, Henning Andersen og Kristen Knygberg, modtager genvalg
Valg af 1 suppleant til bestyrelsen ( Knud Erik Olsen død)
Valg af revisor, Niels Aaberg, modtager genvalg
Valg af revisorsuppleant, Bent Albrektsen, modtager genvalg
Valg af medlem til repræsentantskabet. Magne Fonnesbæk, modtager genvalg
Valg af fanebærer, Kristen Knygberg, modtager genvalg
 Pkt. 6 Eventuelt

Damerne er meget velkomne.

Husk tilmelding til Preben, pit@dlgmail.dk eller 20456098 eller 97121198 senest den 8. februar af hensyn til køkkenet.
 

Herning
afdelingen

Stiftet 20. juni 1930

Formand:
Jens Henry Jensen (MR)
Vesterallé 29, Hammerum
7400 Herning
Telefon:
21 74 85 51
E-mail:
jenshenry215@gmail.com

 


 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918