Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Siden sidst…

Nytårshilsen
Tiden går – alt for hurtigt vil nogen sige – vi kan dog ikke stoppe den – nytåret nærmer sig i skrivende stund.

Julen er vi nu forbi, jeg håber at alle har haft en rigtig god jul, med alt hvad det nu indebærer. Her på slutningen af året vil jeg også gerne sende mine bedste ønsker om et rigtig Godt Nyt År.
Må 2017 blive et rigtig godt år både for Prinsens Livregiments Soldaterforening og vore samarbejdspartnere,

Men også et godt år, for forsvaret. Mit håb er at man vil erkende at der er nogle mennesker man fra statens side sender ud på farlige opgaver. Derfor er det så rigtig vigtigt at når de kommer tilbage til Danmark får den anerkendelse og evt. omsorg de måtte behøve.

GODT NYTÅR
Jens Henry Jensen

Fremtidige aktiviteter
Generalforsamlingen 2017
Prinsens Livregiments Soldaterforening Herning afdeling Generalforsamling d. 13-2-2017
C F Kasernen – H P Hansens vej 100 – Herning – Kl. 18.00.

Dagsorden
Velkomst

Valg af dirigent

Beretning

Regnskab – Herunder orienteres om kontingent m.v.

Indkomne forslag

Valg til bestyrelsen - På valg er - Jens Henry Jensen – Kristen Knygberg – Henning Andersen
Valg af suppleanter til bestyrelsen - På valg er - Bruno Andersen + 1
Valg af revisor - På valg er - Henry Bjerg Pedersen
Valg af revisor suppleanter - På valg er - Kristian Handberg og Bent Albrechtsen
Valg af medlem til repræsentantskabet - På valg er - Magne Fonnesbæk
Valg af fanebærer – På valg er - Kristen Knygberg.

Eventuelt.

Husk tilmelding til Magne tlf. - 9712 9877 – Preben tlf. - 2045 6098 mail. pit@dlgmail.dk
Seneste tilmelding fredag d. 10-2-2017 inden kl. 12.00 ( Dette af hensyn til køkkenet)

Bowling
Husk bowlingaften torsdag den 23. marts kl. 1845 i bowlinghallen, Fyrrevej 6 i Herning. Tilmelding til Preben senest mandag den 20. marts kl. 2000 på 20456098 eller pit@dlgmail.dk. Kom nu og hjælp med at ”tæve” forsvarsbrødrene og NNFerne.

Udflugten 2017
Herning-afdelingen har sagt ja til at arrangere landsudflugten i 2017, og besluttet at den skal gå til Classic Military Show på øvelsesterrænet i Finderup og det er om lørdagen den 19. august det sker.

Hold øje med arrangementet i bladet eller på hjemmesiden:
http://www.jdrveteranpanser.dk/?page_id=675
 

Herning
afdelingen

Stiftet 20. juni 1930

Formand:
Jens Henry Jensen (MR)
Vesterallé 29, Hammerum
7400 Herning
Telefon:
21 74 85 51
E-mail:
jenshenry215@gmail.com

 

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918