Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Nytårshilsen
Tiden går – alt for hurtigt vil nogen sige – vi kan dog ikke stoppe den – nytåret nærmer sig i skrivende stund.

Julen er vi nu forbi, jeg håber at alle har haft en rigtig god jul, med alt hvad det nu indebærer. Her på slutningen af året vil jeg også gerne sende mine bedste ønsker om et rigtig Godt Nyt År.
Må 2018 blive et rigtig godt år både for Prinsens Livregiments Soldaterforening og vore samarbejdspartnere,

Men også et godt år for forsvaret. Mit håb er, at man vil erkende at der er nogle mennesker, man fra statens side sender ud på farlige opgaver. Derfor er det så rigtig vigtigt, at når de kommer tilbage til Danmark får den anerkendelse og evt. omsorg de måtte behøve.

GODT NYTÅR
Jens Henry Jensen

Så spiller vi igen!
Bowling.
Torsdag den 19. april kl. 1845 er vi igen klar med kuglerne, historierne, kaffen, kringlen og ostemaden i Herning Bowlinghal, Fyrrevej 6 i Herning.

Så husk tilmelding i god tid til Preben, 20456098 eller pit@dlgmail.dk senest mandag den 16 april.

Generalforsamling
Hermed en indkaldelse til Generalforsamling i Prinsens livregiments Soldaterforening – Herning afdeling.

Det afholdes d. 12-2-2018 kl. 18.00 på C, F. Kasernen, H. P. Hansens vej 100, Herning.
Vi starter med spisning kl. 18.00 og som sædvanlig er det for egen regning – og som det plejer at være, så håber vi jo rigtig meget, at vore damer møder talstærkt op.

Vi håber også at der vil komme mange og gerne ny tilmeldte til foreningen – idet det er svært at drive en forening hvis ikke medlemmerne kommer og giver deres mening tilkende på generalforsamlingen.

Dagsorden
Velkomst.
Valg af dirigent
Beretning
Regnskab, herunder orienteres om kontingent m.v.
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen: På valg er Preben Troelsen og Magne Fonnesbæk
Valg af suppleanter til bestyrelsen: På valg er Bruno Andersen + 1
Valg af revisor: På valg er Henry Bjerg Pedersen
Valg af revisorsuppleanter: På valg er Kristian Handberg og Bent Albrechtsen
Valg til repræsentantskabet: På valg er Magne Fonnesbæk (Modtager ikke genvalg)
Valg af fanebærer: På valg er Kristen Knygberg
Eventuelt.

Vi ser frem til at mange vil modtage opfordringen om at deltage

P B V
Jens Henry Jensen

 

Herning
afdelingen

Stiftet 20. juni 1930

Formand:
Jens Henry Jensen (MR)
Vesterallé 29, Hammerum
7400 Herning
Telefon:
21 74 85 51
E-mail:
jenshenry215@gmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918