Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Sidste nyt fra Herning afdelingen

Generalforsamling d. 12-2-2018
Et år er gået med div. begivenheder - der dog i dette referat vil koncentrere sig om de aktiviteter der har været i Prinsens Livregiments Soldaterforening herunder specielt Herning afdeling.
Generalforsamlingen var berammet til d. 12-2-2018 – ikke mange havde taget imod invitationen om en god aften sammen med soldaterkammerater. Når man tæller de der var gæster, så var der ud over bestyrelsen en lille rest af medlemmer tilbage.

Det er en skam, da vi faktisk havde en rigtig god aften med generalforsamling – god mad - og et rigtig godt foredrag ved Kurt Mosgaard.

Vi startede med at spise – her var der ingen klager – der var rigeligt og det smagte !
Efter dette kunne vi gå over til aftenens hovedpunkt generalforsamlingen.

1. Valg af Dirigent. Peder Korshøj blev foreslået og valgt

2. Beretning. Generalforsamlingen blev suspenderet – da der skulde uddeles et hæderstegn.
Kurt Mosgaard begrundede tildelingen til Preben Troelsen for sine mange gøremål i Prinsens regi. Bestyrelsen i Herning – Landsbestyrelsen – Redaktør af bladet m.m.
Stort tillykke – det er vel fortjent.

Formanden gennemgik årets aktiviteter – der havde bestået af bowlingaftener hvor Prinsens kæmper for at vinde over de andre - Forsvarsbrødrene og NNF Seniorklub. Det er desværre ikke så nemt!

Udflugt – Classic Millitary Show i Finderup. Meget interessant – men desværre ikke særlig velbesøgt af medlemmer fra Prinsens.

Vi kan så se frem til PLRS 100 års jubilæum d. 20. marts 2018 med div. aktiviteter i Viborg. Håber mange fra Herning afd. vælger at deltage.

Da der er mulighed for at søge penge hos Landsforeningen til arrangementer der kan tiltrække medlemmer og måske gerne også få flere til at blive interesseret i foreningen, hører vi gerne fra medlemmer, med ideer og forslag til et sådant arrangement.

Sluttelig en tak til bestyrelse og samarbejdspartnere samt til de altid trofaste Peder Korshøj og Kurt Mosgaard, der er flinke til at deltage i generalforsamlingen.

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab: Kasserer Preben Troelsen gennemgik regnskabet, der udviste et overskud på kr.815,00

4. Forslag. Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag til behandling.

5. Valg til bestyrelsen. På valg – Preben Troelsen & Magne Fonnesbæk - Begge blev genvalgt.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg Bruno Andersen - Bruno blev genvalgt.

7. Valg af revisor. På valg var Niels Aaberg - Niels blev genvalgt.

8. Valg af revisor suppleanter. På valg var Kristian Handberg og Bent Albrechtsen. Begge genvalgt.

9. Valg til repræsentantskabet. På valg Magne Fonnesbæk - Magne ønskede ikke genvalg, bestyrelsen
foreslog i stedet Kristen Knygberg, Kristen blev valgt.

10. Valg af fanebærer. På valg Kristen Knygberg - Kristen blev genvalgt.

11. Eventuelt. Herunder orientering fra landsforeningen

Peder Korshøj klarede jobbet som dirigent glimrende – det tog 30 min.
Efter det officielle blev det Kurt Mosgaards tur – Han berettede om sit liv ved forsvaret både herhjemme hvor han har gjort tjeneste næsten over hele landet – men ikke kun det, også ganske meget uden for landets grænse. Sahara og ved FN - for nu at nævne to ting der er meget forskellige.

Vi fik også et lille kig ind i de opgaver som han stadig har og mange er fra forsvaret eller i statens tjeneste, men nu fungerer han som konsulent.

Som altid når soldater er samlet så havde vi en rigtig dejlig aften.

P.B.V.
Jens Henry Jensen

Fremtidige aktiviteter
Husk bowlingaften torsdag den 19. april kl. 1845 det sædvanlige sted, Bowlinghallen, Fyrrevej 6 i Herning. Vi spiller om lidt vin og så selvfølgelig æren. Så pak bilen med konen, koncentrationen og lidt penge, kun 50 kr. for spil og kaffe. Tilmelding til Preben senest mandag den 16 april på enten pit@dlgmail.dk eller 20456098

 

Herning
afdelingen

Stiftet 20. juni 1930

Formand:
Jens Henry Jensen (MR)
Vesterallé 29, Hammerum
7400 Herning
Telefon:
21 74 85 51
E-mail:
jenshenry215@gmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918