Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

GENERALFORSAMLING
Hermed indkaldelse til generalforsamling i Prinsens Livregiments soldaterforening Herning afd. d 11-2-2019 på C F Kasernen H P Hansens vej 100 i Herning

Vi starter kl. 18.00 med spisning der som sædvanlig er for egen regning. Vi håber på at medlemmerne møder talstærkt op - og som sædvanligt med fruen under armen.
Da vi jo skal bestille maden i god tid vil vi gerne have en tilmelding til spisningen til
Preben Troelsen på tlf..20456098 eller mail pit@dlgmail.dk senest d. 31. Januar 2019.

Dagsorden
Velkomst
Valg af dirigent
Beretning
Regnskab og fastsættelse af kontingent
Vedtægter – orientering om og vedtagelse af ændringer
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen Jens Henry Jensen - Kristen Knygberg - Henning Andersen
Valg af suppleanter til bestyrelsen Bruno Andersen + en?
Valg af revisor - Henry Bjerg Pedersen
Valg af revisor suppleanter - Kristian Handberg og Bent Albrechtsen
Valg til repræsentantskabet - Kristen Knygberg
Valg af fanebærer - Kristen Knygberg
Eventuelt.
Vi ser frem til at mange vil vælge at deltage i generalforsamlingen
P B V
Jens Henry Jensen

NYTÅRS HILSEN
Vi har igen opbrugt et år – når man kigger tilbage håber man jo at man har brugt det godt.
Det er selvfølgelig nemt nok at få den tanke, at der burde have været en større aktivitet i vores lokal afd.

Dog skal det konstateres at det, der nu har været er det som kræfterne har kunnet klare – og så må man jo være glad og fornøjet over at der fra anden side (Viborg afd. og Landsbestyrelsen) har været arrangementer det har været muligt at deltage i. Det er vi lokalt rigtig godt tilfreds med!

Vi vil derfor sende en stor tak for indsatsen fra alle, med ønsket om et GODT NYTÅR med tak for det gamle.

P B V
Herning Afd.
Jens Henry Jensen

Bowling
Husk – næste bowlingaften er den 11. april 2019 kl. 1845. Stedet det sædvanlige: Fyrrevej 6 i Herning. Husk tilmelding til Preben, 20456098 eller pit@dlgmail.dk senest den 8. april.


 

Herning
afdelingen

Stiftet 20. juni 1930

Formand:
Jens Henry Jensen (MR)
Vesterallé 29, Hammerum
7400 Herning
Telefon:
21 74 85 51
E-mail:
jenshenry215@gmail.com

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918