Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Generalforsamling
Referat
Tiden er nu til, at der igen skal afholdes en generalforsamling i PLS Herning afd. Der har været rundsendt en indkaldelse til at møde op, og heldigvis er der stadig en lille trofast skare af medlemmer med fruen under armen, der vælger at tage sig tid til at komme til vores generalforsamling.

Vi havde desuden gæster på besøg idet Kurt Mosgaard og Peder Korshøj deltog i begivenheden.
Derudover var specielt inviteret Henrik Storch der har tjent i forsvaret som Major – Henrik fortalte senere på aftenen om sin tid i forsvaret.

Vi startede med en god middag – jeg tror at alle var enige om at der var rigeligt – ingen behøvede at sulte.

Efter middagen gik vi i gang med generalforsamlingen der jo blev gennemført efter gældende regler.

Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent – valget faldt på Peder Korshøj der kompetent ledede resten af generalforsamlingen.

Beretning – Her blev der orienteret om årets begivenheder i PLS regi både lokalt og på landsplan.
Beretning blev godkendt af forsamlingen.

Regnskab. Regnskabet blev gennemgået – der var et mindre overskud på Kr. 969.69
Regnskabet blev godkendt.

Vedtægter. Disse blev gennemgået og forklaret af Peder Korshøj og Kurt Mosgaard i forening.
Vedtægtsændringerne er en tilretning i forbindelse med de nye optagelsesregler i PLS. Her er det nu muligt at blive optaget i foreningen selv om man har gjort tjeneste ved et andet regiment – herunder søværnet og flyvevåbnet. Det er nu også muligt for civile at blive optaget i foreningen.
De nye vedtægter blev vedtaget.

Valg til bestyrelsen – på valg var Jens Henry Jensen – Kristen Knygberg – Henning Andersen.
De tre blev genvalgt.
Valg af suppleanter til bestyrelsen – på valg var Bruno Andersen + en

Bruno Andersen blev genvalgt – der var ikke andre der meldte sig så man enedes om at fortsætte med en suppleant.
Valg af revisor – på valg var Henry Bjerg Pedersen – hen blev genvalgt.
Valg af revisor suppleanter – på valg var Kristian Handberg og Bent Albrechtsen – begge genvalgt.
Valg til repræsentantskabet – på valg var Kristen Knygberg – genvalgt.
Valg af fanebærer – på valg Kristen Knygberg – genvalgt.

Under eventuelt var der en orientering fra landsforeningen v/ Kurt Mosgaard

Peder Korshøj kunne så afslutte generalforsamlingen – kaffen kom på bordet og snakken gik om oplevelser her og der og også en soldaterhistorie blev fortalt.

Det var så blevet tid for at Henrik Storch skulle fortælle om sin til i forsvaret og vi fik en kort gennemgang af hans karriere frem til, at han som udsendt havnede i Bagdad. Henrik havde som opgave at stå for økonomien det var en opgave der førte ham sammen med de lokale der blev hyret til at udføre forskellige opgaver som der var behov for. Dette krævede jo at man førte nøje tilsyn med opgaverne – men Henrik var ganske godt tilfreds med det udførte arbejde – man skulde jo selvfølgelig være klar i mælet om hvad man forventede at få for de penge der nu var til rådighed for opgaven men det fungeret ganske fint.

Vi fik vist at de udsendte boede på nogle af Sadams paladser – store og pralende bygninger – der var til rådighed for diktatoren – nu blev de så brugt af de udsendte styrker fra forskellige nationer.

Det var et uhyre interessant foredrag som Henrik Storch leverede – det fortalte en lille smule omkring hvordan det er at være udsendt i dansk tjeneste i den store verden.

PBV
Jens Henry Jensen

 


 

Herning
afdelingen

Stiftet 20. juni 1930

Formand:
Jens Henry Jensen (MR)
Vesterallé 29, Hammerum
7400 Herning
Telefon:
21 74 85 51
E-mail:
jenshenry215@gmail.com

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918