Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Generalforsamling
13.februar 2023 – Vester Alle 29 – Hammerum Der var inviteret til generalforsamling i foreningen
Prinsens Livregiments Soldaterforening
Herning afd.

Til generalforsamlingen havde 12 personer meldt deres ankomst – 7 lokale medlemmer, 2 fra
landsforeningens bestyrelse - Kurt Mosgaard og Peder Korshøj og 3 øvrige. Af disse 3 fik foreningen 2 nye medlemmer Jytte Andersen og Margit Witt Jensen. Velkommen i foreningen.

Vi startede jo med spisning – her var der en god stemning fra start – god mad og drikke hjælper
på snakken ikke, at der egentlig er behov for at få snakken i gang.

Efter at det kulinariske var overstået, blev der rettet an til generalforsamlingen.

Efter en kort velkomst og mindestund for de kammerater. der ikke er iblandt os mere.

1. Valg af dirigent.
Peder Korshøj blev foreslået og valgt.

2 Beretning.
Beretningen startede med at efterlyse, hvor dan foreningen fremover skal afholde div. møder.
Det har jo været sådan, at de seneste generalforsamlinger og bowling-arrangementer har været
gratis at deltage i. Konklusionen blev, at vi fortsætter som hidtil – dog må vores mand med
pengene have ret til at melde fra, når kassen ikke kan klare udgifterne mere.'

Så var der en kort gennemgang af årets begivenheder i OLS regi – men arrangementerne, der er
planlagt her i 2023 ventes med spænding først fællesmødet med andre soldaterforeninger med
Frømand Henning Thisgaard, der vil fortælle om sin tid i forsvaret. Senere på året hvor der fra
Aalborg afd. er arrangeret besøg på Regan Vest - et besøg, vi forventer os meget af.

Herning Kommune havde 5 September 2022 arrangeret Flagdag for Danmarks udsendte med
reception i Mindeparken. Her var der tale af Hernings borgmester Dorte West – Mindegudstjeneste ved Biskop Henrik Stubkjær samt kransenedlægning i Mindeparken. Et rigtig fint arrangement.

Vores lille forening har jo stadig færre medlemmer og for mange er alderen begyndt at melde
sig -det gør at de arrangementer, vi er med i, ikke trækker særlig mange medlemmer af hus.
Vi håber meget på at det kommende arrangement med de andre soldaterforeninger bliver en
succes, således at der er muligheder for et fortsat samarbejde omkring arrangementer.

Sluttelig en tak til landsforening og de andre lokalforeninger for stadig at holde fanen højt og
flot og for samarbejdet.

3 Regnskab.
Regnskabet blev gennemgået – det udviste et underskud for året på 922,00 kr.

4 Forslag
- der var ikke kommet forslag.

5 Valg til bestyrelsen - På valg var Bruno Andersen og Niels Aaberg Begge blev genvalgt.

6 Valg af suppleanter til bestyrelsen - Foreslået og valgt Inger Knygberg.

7 Valg af revisor - Genvalg til Henry Bjerg Petersen.

8 Valg af revisorsuppleanter – På valg Kristian Handberg og Bent Albrecktsen. Begge genvalgt.

9 Valg til repræsentantskabet - På valg Kristian Knygberg - Genvalgt

10 Valg af Fanebærer – På valg Kristian Knygberg - Genvalgt

11 Eventuelt.
Her fik vi en orientering fra Kurt Mosgaard, dels om Prinsens Livregiments Soldaterforening
men også om forsvaret.

FÆLLESMØDE MED SOLDATERFORENINGER I HERNING - IKAST
Soldaterforeninger i Herning - Ikast samt Hjemmeværnet havde torsdag d. 23. februar 2023 inviteret til et møde i Hjemmeværnets lokaler La Coursvej 12, Ikast. Anledningen var, at Frømand
Henning Thisgaard skulde berette om sin tid i
forsvaret.

Jeg vil vove den påstand, at det var en succes, idet 90 personer tog imod invitationen – indrømmet ca. 2/3 kom fra Hjemmeværnet. Det var en formidabel aften hvor Henning førte os igennem sin tid i det danske forsvar for til sidst at ende som frømand – noget som kun ganske få opnår at blive.

Håbet er nu fra en af de små foreninger i dette forum, at arrangementerne må fortsætte de
kommende år – da det for os i Prinsens Livregiments Soldaterforening - Herning er nærmest
umuligt at arrangere noget alene – derfor håber vi meget på denne mulighed fremover med arrangementer i fællesskab.

 

Herning
afdelingen

Stiftet 20. juni 1930

Formand:
Jens Henry Jensen (MR)
Vesterallé 29, Hammerum
7400 Herning
Telefon:
21 74 85 51
E-mail:
jenshenry215@gmail.com

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918