Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens Historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Sidste nyt Hundredemandsforeningen

Generalforsamling hundredmandsforening 2014

Fredag den 13 juni 2014 kl.1600 afholdes der ordinær generalforsamling i soldaterforeningens lokaler på Viborg kaserner.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Valg af kasserer: På valg er: ( Jens Erik Pedersen )
5. Valg af sekretær: På valg er: ( karl Erik Nørholt )
6. Valg af suppleant: På valg er: ( Knud Erik Kristensen )
7. Indkomne forslag.
8. Evt.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.
Foreningen er vært kaffe og brød.


På foreningens vegne
Søren Sørensen
 

Hundrede
mandsforeningen

Stiftet 1947

Formand:
Søren Sørensen
Borgergade 5 E
7400 Bording
Tlf. 25 33 32 72

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918